Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

Onze projecten

ZONH in de regio

Bekijk alle projecten
 

Oproep: geïnteresseerde HAP voor implementatie van pilot ‘Slaapstraat’

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Het domein ‘Gezonde Hersenen’ richt zich op de preventie van hersenaandoeningen door het beïnvloeden van leefstijlfactoren die hiermee samenhangen.

In 2017 is de Hersenstichting een samenwerking gestart met een aantal huisartsen, apothekers en POH’s-GGZ in de stad Utrecht. Het doel van deze samenwerking is het genereren van awareness, kennis en tools over het herkennen en erkennen van slaapproblemen en vervolgens behandelen dan wel doorverwijzen in de eerste lijn. Dit project getiteld ‘Slaapstraat’ loopt tot het einde van het jaar. Het project bestaat uit een zorgprogramma bestaande uit een Theaterdebat met als doel het creëren van bekendheid omtrent het thema slaap in de huisartsenpraktijk. Hierna volgt een geaccrediteerde training van alle leden van de participerende huisartsenpraktijk ter vergroting van de kennis omtrent slaap, de wijze waarop men slaapproblemen kan diagnosticeren met behulp van een vragenlijst en metingen, de mogelijkheden tot behandeling dan wel doorverwijzing naar de tweedelijn en implementatie in de eigen huisartsenpraktijk. Al deze informatie is terug te vinden op de website www.slaapstraat.nl, zodat uiteindelijk het volledige zorgprogramma toegepast kan worden in de praktijk.

Voor de Hersenstichting is het van belang dat het zorgprogramma Slaapstraat uiteindelijk landelijk wordt geïmplementeerd en geborgd. Alvorens dit gedaan kan worden, is het van belang dat dit eerst getest wordt. Door middel van een pilot met een looptijd van één jaar, wordt getest of de in Utrecht ontwikkelde methodiek ook werkt in andere huisartsenpraktijken (die al met elkaar in contact staan door middel van enig samenwerkingsverband). Ook belangrijk; leidt het zorgprogramma tot het gewenste effect? Namelijk, een toename in awareness, kennis en behandeling van slaapproblematiek in de eerste lijn en effectievere doorverwijzing naar de tweede lijn.

Subsidies
De Hersenstichting stelt in totaal vijf subsidies beschikbaar van maximaal € 25.000. De subsidie dekt in principe de training van alle betrokkenen binnen de participerende pilotgroep, en de salariskosten van een interne of externe projectleider. De theatervoorstelling wordt buiten de subsidie om door de Hersenstichting bekostigd. Voor meer informatie kijkt u op: https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/de-hersenen/gezonde-hersenen/call-zorgprogramma-slaapstraat

LET OP: de uiterlijke deadline voor het indienen van voorstellen is verschoven naar 18 december 2017

Heeft u interesse in het implementeren van deze pilot binnen uw huisartsenpraktijk? ZONH denkt hier graag over mee en kan de projectleiding eventueel op ons nemen. Neem hiervoor contact op met Monique de Wit-Rijnierse, m.dewit-rijnierse@zonh.nl.

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

Onze projecten

ZONH in de regio

Bekijk alle projecten