Staat wat u zoekt er nog niet tussen?

Soms duurt het even voor alle content is verzameld. U kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen.
 

Verslagen en presentaties


Online platformen voor de wijk: betere zorg en een gezonder leven?
Op 29 september vond in wijkcentrum de Rekere in Alkmaar het congres ‘Online platformen voor de wijk: betere zorg en een gezonder leven?’ plaats. Zorgpartner ZONH, versterker van zorg in de buurt en Munity Services, bekend van de mijnbuurtje.nl aanpak, namen de deelnemers mee op reis in de wereld van community building, offline en online wijkcommunicatie en een andere kijk op organiseren van zorg in de buurt.
Lees verder

Boeiende gesprekken tijdens strandwandeling
Goede gesprekken over positieve gezondheid en zorg in de wijk, professionals met de blote voeten in het zand, perfect wandelweer en een heerlijke barbecue na afloop. De strandwandeling van 2016 had het allemaal. “Wat een mooie manier om in gesprek te gaan, ik ben geïnspireerd en ga dit vaker doen!”
Lees verder

Verslag bijeenkomst Keuzes maken in netwerken
Op maandag 13 juni 2016 organiseerden het bestuur van RGF Noord-Holland en ZONH een avond over keuzes maken in netwerken voor fysiotherapeuten. Met 14 aanwezige fysiotherapeuten start de avond met een korte introductie over het thema netwerken. Een aantal ontwikkelingen die een relatie hebben met het ontstaan van netwerken worden besproken. Hierbij zijn o.a. de stijgende zorgkosten, veranderende zorgvraag, bekostiging van zorg en wijkgericht werken onderwerp van gesprek.
Lees verder

Verslag casuïstiekbijeenkomst netwerk palliatieve zorg West-Friesland
Op maandag 23 mei 2016 ging de casuïstiekbespreking van het netwerk palliatieve zorg over het onderwerp familiegesprekken. Op een interactieve wijze werden de aanwezigen betrokken en uitgenodigd om te kijken, te reageren en mee te praten tijdens een uitgespeelde casus.
Lees verder

Werkconferentie Wind Mee voor de Kop
Op 6 april bracht Minister Schippers een werkbezoek aan de Kop van Noord-Holland. Rondom dit werkbezoek organiseerde ZONH een werkconferentie voor bestuurders en medewerkers van alle zorg- en welzijnsaanbieders, gemeenten en de zorgverzekeraar. U kunt een verkort verslag downloaden.
Lees verder

Regiodag voor logopedisten Noord-Holland 2016
Op 5 april 2016 vond alweer de zevende Regiodag voor logopedisten in de ZONH-regio plaats. Er was een goed gevuld middag- en avondprogramma, inclusief een materialenmarkt waar o.a. Nutricia, Kentalis en ’s Heerenloo aanwezig waren.
Lees verder

Verslag intervisiebijeenkomsten wijkverpleegkundigen belast met S1-taken d.d. 29 en 31 maart 2016
De bijeenkomsten zijn door de wijkverpleegkundigen als nuttig en zinnig ervaren. De intervisie had een goede dynamiek, met veel levendige uitwisseling. Tijdens deze bijeenkomst is voor de derde keer gewerkt met de Socratische Dialoog. Daarbij moeten de deelnemers bereid zijn een kwestie in de diepte uit te werken. Dat vereist dat ze zeggen wat zij werkelijk vinden, hun denken verbinden aan concrete voorbeelden en ervaringen, en zich onderzoekend opstellen. De methodiek werd als prettig en leerzaam ervaren.
Lees verder

Verslag werksessie Wijkgerichte Zorg
Een zo breed mogelijk aanbod bieden, zodat de ‘kwetsbare burger’ op prettige wijze zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen. Dat is het uitgangspunt van het project Wijkgerichte Zorg, een initiatief van de zorgaanbieders uit de eerste en tweede lijn in de regio Zuid Kennemerland.
Lees verder

Succesvolle strandwandeling over Zorg in de Wijk
Wandelen langs het strand, inhoudelijke gesprekken voeren, netwerken, heerlijk eten en drinken: het kon allemaal tijdens de strandwandeling van ZONH op 10 september 2015.
Lees verder

Regiodag logopedisten Noord-Holland
Op dinsdag 19 mei 2015 vond de zevende regiodag voor logopedisten in de ZONH-regio plaats, met ondersteuning van ZONH. Met de ruim 60 deelnemers kunnen we terugkijken op wederom een geslaagde logopedistendag!
Lees verder

Staat wat u zoekt er nog niet tussen?

Soms duurt het even voor alle content is verzameld. U kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen.