Thema: Organiseren van zorg

Door het slim organiseren van zorg, rekening houdend met de gevolgen van de veranderende zorgvraag, blijft zorg beschikbaar en betaalbaar voor de inwoners van Noord-Holland. Samenwerking van de eerste lijn met elkaar en met aanverwante partijen is de basis van goed georganiseerde zorg.
Lees verder

Thema: Zorg voor jeugd

De jeugd heeft de toekomst. Maatschappelijke en politieke aandacht voor de organisatie van zorg en welzijn voor de jeugd is belangrijk en wenselijk. Betrokken partijen werken steeds meer samen aan verbeterde en efficiëntere zorg voor de jeugd. Zorg, welzijn en (lokale) overheid proberen elkaar te vinden en te zoeken naar wenselijke samenwerkings- en communicatievormen. ZONH fungeert als spin in het web om de verbinding tussen welzijn, gemeenten en eerstelijnszorgverleners te organiseren en een passende vorm te geven.
Lees verder

 

Samenwerking huisartsen en JGZ-artsen/-verpleegkundigen rond kinderen met overgewicht

Meer weten?

Neem contact op met de projectmanager Rianne van den Brink

Rianne van den Brink
072 - 541 4600
Status: Lopend
Thema: Organiseren van zorg, Zorg voor jeugd
Dienst: Procesbegeleiding
Regio: Midden-Kennemerland

Kinderen met overgewicht en obesitas hebben vaak meerdere behandelaars. Om deze kinderen zo optimaal mogelijk te behandelen is het verbeteren van de samenwerking tussen huisartsen en JGZ-artsen/-verpleegkundigen belangrijk. ZONH ondersteunt bij de implementatie van het zorgplan rondom kinderen met overgewicht.

In de regio Midden-Kennemerland is bij zorggroep IJmond een projectgroep rond overgewicht bij kinderen in het leven geroepen, bestaande uit nulde-, eerste- en tweedelijnszorgverleners. ZONH helpt bij de implementatie van het door hen geschetste zorgplan ‘Ketensamenwerking voor kinderen met overgewicht’ in de huisartsenzorg en de zorg van JGZ-artsen/-verpleegkundigen. Dit doet ZONH in samenwerking met de voorzitter van de projectgroep door op te trekken in het organiseren van een rondetafelgesprek, het vastleggen van afspraken in het zorgplan, het begeleiden van de drie betrokken HAGRO’s en het evalueren en borgen van het gemaakte afspraken.

Beoogd resultaat
Het uiteindelijke doel is tot bindende samenwerkingsafspraken te komen tussen de diverse betrokken partijen, zodat het zorgplan met succes tot uitvoering kan worden gebracht en regionaal kan worden geïmplementeerd.

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht

Nieuws Organiseren van zorg, Zorg voor jeugd

Huisartsenzorg start met invulling O&I-financiering 2018
Soort nieuws: ZONH nieuws
02-11-2017 - In de regio's Midden-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland gaan de huisartsenorganisaties gezamenlijk aan de slag met de invulling van de Organisatie en Infrastructuur(O&I)-financiering voor 2018 en verder. Zij willen de komende maanden een plan ontwi...
Lees verder

Ouderen gaan het ACP-gesprek rond levenseinde niet aan
Soort nieuws: ZONH nieuws
01-11-2017 - Bijna tweederde van de patiënten in de huisartsenpraktijk van 75 jaar en ouder denkt wel eens na over toekomstige gewenste zorg en behandelingen in de laatste levensfase. Ongeveer een vijfde heeft hier wel eens over gesproken met een naaste. Vaak bli...
Lees verder

Toename kwetsbare ouderen noopt tot intensieve samenwerking eerstelijn
Soort nieuws: ZONH nieuws
26-10-2017 - Volgens de Bevolkingsprognose 2015 van de provincie Noord-Holland neemt het aantal 65-plussers tot 2040 met meer dan 50 procent toe. Met deze toename groeit de zorgvraag. Dat daagt zorgverleners in de regio Zaanstreek-Waterland uit de zorg rondom oud...
Lees verder

Organiseren van zorg

Thema: Zorg voor jeugd

De jeugd heeft de toekomst. Maatschappelijke en politieke aandacht voor de organisatie van zorg en welzijn voor de jeugd is belangrijk en wenselijk. Betrokken partijen werken steeds meer samen aan verbeterde en efficiëntere zorg voor de jeugd. Zorg, welzijn en (lokale) overheid proberen elkaar te vinden en te zoeken naar wenselijke samenwerkings- en communicatievormen. ZONH fungeert als spin in het web om de verbinding tussen welzijn, gemeenten en eerstelijnszorgverleners te organiseren en een passende vorm te geven. Meer informatie

Thema: Organiseren van zorg

Door het slim organiseren van zorg, rekening houdend met de gevolgen van de veranderende zorgvraag, blijft zorg beschikbaar en betaalbaar voor de inwoners van Noord-Holland. Samenwerking van de eerste lijn met elkaar en met aanverwante partijen is de basis van goed georganiseerde zorg. Meer informatie

Recente projecten