Thema: Organiseren van zorg

Door het slim organiseren van zorg, rekening houdend met de gevolgen van de veranderende zorgvraag, blijft zorg beschikbaar en betaalbaar voor de inwoners van Noord-Holland. Samenwerking van de eerste lijn met elkaar en met aanverwante partijen is de basis van goed georganiseerde zorg.
Lees verder

 

Medicatieveiligheid

Meer weten?

Simone Bremer-Dijkhuis
072 - 541 4600
Status: Lopend
Thema: Organiseren van zorg
Dienst: Procesbegeleiding
Regio: alle

Tijdens een medicatieoverdracht wordt zorg toevertrouwd aan een andere professional. Het is belangrijk dat dit soepel en veilig gebeurt. Een convenant Medicatieveiligheid gedragen door apothekers, huisartsen en zorginstellingen draagt bij aan veilige geneesmiddelenzorg. ZONH brengt de partijen bij elkaar en begeleidt het proces.

Binnen de regio bestaat de wens overdrachtmomenten tussen zorgverleners te verbeteren. Daartoe zou een convenant, waarin lokale afspraken tussen verschillende zorgverleners worden vastgelegd uitkomst bieden. Het convenant omvat een leidraad, waarin de werkwijze omtrent medicatieoverdracht wordt vastgelegd. Gunstig neveneffect is dat professionals ook beter op de hoogte zijn van elkaars rol binnen medicatieoverdracht.

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht

Nieuws bij dit project

20 maart: De dag van de Medicatieveiligheid
Soort nieuws: ZONH nieuws
20-03-2018 - Vandaag 20 maart is het de Dag van de Medicatieveiligheid, waarop extra aandacht wordt gevraagd voor het soepel en veilig laten verlopen van medicatieoverdracht tussen zorgverleners. In de regio Noord-Holland vinden er verschillende initiatieven plaa...
Lees verder

Projectmanager Omring Hanneke van den Berg: “Trots dat ketenpartners elkaar hebben gevonden in Noord-Holland-Noord”
Soort nieuws: ZONH nieuws
19-03-2018 - Hanneke van den Berg, projectmanager Omring Thuiszorg, was samen met Marja Post (destijds werkzaam bij Actiezorg) de initiatiefnemer voor het realiseren van het Convenant Medicatieveiligheid dat in 2015 door huisartsen, apothekers en zorgorganisaties...
Lees verder

Feestelijke ondertekening convenant Medicatieveiligheid
Soort nieuws: ZONH nieuws
08-03-2018 - Op donderdag 26 april wordt voor het eerst een convenant Medicatieveiligheid voor de regio Zaanstreek-Waterland getekend door betrokken partijen. De apothekersvereniging Apothekers Coöperatie Zaanstreek-Waterland, Evean en Huisartsenzorg Zaanstreek-W...
Lees verder

Organiseren van zorg

Thema: Organiseren van zorg

Door het slim organiseren van zorg, rekening houdend met de gevolgen van de veranderende zorgvraag, blijft zorg beschikbaar en betaalbaar voor de inwoners van Noord-Holland. Samenwerking van de eerste lijn met elkaar en met aanverwante partijen is de basis van goed georganiseerde zorg. Meer informatie

Recente projecten