Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

ZONH in de regio

Selecteer uw regio
 

Projecten

De activiteiten van ZONH vinden zoveel mogelijk plaats in de vorm van projecten. Zo hebben al onze activiteiten een duidelijk omschreven doel, en kennen de activiteiten per project een duidelijk begin en einde. Het zorgt er ook voor dat middels rapportage over (de voortgang van) de projecten goed verantwoording kan worden afgelegd over de besteding van de middelen in tijd en geld.

ZONH organiseert en faciliteert projecten onder andere rond deze zorgthema’s:

Onze projecten

Gevonden projecten

Samenwerking huisartsen en JGZ-artsen/-verpleegkundigen rond kinderen met overgewicht
Kinderen met overgewicht en obesitas hebben vaak meerdere behandelaars. Om deze kinderen zo optimaal mogelijk te behandelen is het verbeteren van de samenwerking tussen huisartsen en JGZ-artsen/-verpleegkundigen belangrijk. ZONH ondersteunt bij de implementatie van het zorgplan rondom kinderen met overgewicht.
Lees verder
Thema: Organiseren van zorg, Zorg voor jeugd
Regio: Midden-Kennemerland
Status: Lopend

Op weg naar een lokale ketenaanpak valpreventie
In het voorjaar van 2016 hebben de partijen vertegenwoordigd op de Transitietafel Regio Alkmaar besloten om in de regio Alkmaar de implementatie van een multidisciplinaire, integrale aanpak van valpreventie bij ouderen ter hand te nemen. Dit naar een succesvol voorbeeld in Nijmegen.
Lees verder
Thema: Ouderenzorg
Regio: Noord-Kennemerland
Status: Lopend

Blijf Staan Midden-Kennemerland
Ouderen met een hoog risico op vallen worden gestimuleerd deel te nemen aan het beweeg- en valpreventieprogramma In Balans. Op die manier wordt geprobeerd het aantal valincidenten onder deze doelgroep te verlagen.
Lees verder
Thema: Ouderenzorg
Regio: Midden-Kennemerland
Status: Lopend

Multidisciplinaire samenwerking voor kinderen met somatische en psychische ontwikkelingsproblemen
In dit project wordt een structuur opgezet om tijdelijke (intensieve) samenwerkingsverbanden aan te gaan om tijdig de meest effectieve zorg te bieden aan kinderen met multiproblematiek en hun ouder(s)/verzorgende(n).
Lees verder
Thema: Organiseren van zorg
Regio: Kop van Noord-Holland
Status: Lopend

Oprichting eerstelijns samenwerkingsverband verloskundigen Noord-Kennemerland / Noord-Holland Noord
Rondom geboortezorg en de positie van verloskundigen zijn op dit moment veel ontwikkelingen gaande. De door de minister voorgestelde hervormingen in de zorg vragen om nauwere samenwerking tussen de verschillende ketenpartners waarbij afspraken gemaakt moeten worden over de uitvoeringen en financiering van geboortezorg.
Lees verder
Thema: Geboortezorg
Regio: Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland
Status: Lopend

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

ZONH in de regio

Selecteer uw regio