Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

ZONH in de regio

Selecteer uw regio
 

Projecten

De activiteiten van ZONH vinden zoveel mogelijk plaats in de vorm van projecten. Zo hebben al onze activiteiten een duidelijk omschreven doel, en kennen de activiteiten per project een duidelijk begin en einde. Het zorgt er ook voor dat middels rapportage over (de voortgang van) de projecten goed verantwoording kan worden afgelegd over de besteding van de middelen in tijd en geld.

Ondersteuning bij de ontwikkeling van uw projectidee tot een aanvraag

Om “Ondersteuningsgelden voor eerstelijnszorg” maximaal te benutten roept ZONH eerstelijnszorgverleners, (beleids)medewerkers van gemeenten en zorginstellingen in de regio Noord-Holland Noord op nu hun projectidee voor 2015 nu in te dienen. ZONH helpt bij de ontwikkeling van het idee tot een aanvraag. Lees meer daarover op de pagina ontwikkeling projectplannen

Onze projecten

Gevonden projecten

Blijf Staan Midden-Kennemerland: eerste In Balans groep van start
Vanuit het programma Meer Veerkracht Langer Thuis van Fonds Nuts Ohra is subsidie verstrekt voor het project Blijf Staan Midden Kennemerland. Kort samengevat gaat het hierbij om de implementatie van het valpreventie- en beweegprogramma In Balans. Inmiddels is de eerste groep ouderen gestart met dit programma.
Lees verder
Thema: Ouderenzorg
Regio: Midden-Kennemerland
Status: Lopend

Op weg naar een lokale ketenaanpak valpreventie
In het voorjaar van 2016 hebben de partijen vertegenwoordigd op de Transitietafel Regio Alkmaar besloten om in de regio Alkmaar de implementatie van een multidisciplinaire, integrale aanpak van valpreventie bij ouderen ter hand te nemen. Dit naar een succesvol voorbeeld in Nijmegen.
Lees verder
Thema: Ouderenzorg
Regio: Noord-Kennemerland
Status: Lopend

Blijf Staan Midden-Kennemerland
Ouderen met een hoog risico op vallen worden gestimuleerd deel te nemen aan het beweeg- en valpreventieprogramma In Balans. Op die manier wordt geprobeerd het aantal valincidenten onder deze doelgroep te verlagen.
Lees verder
Thema: Ouderenzorg
Regio: Midden-Kennemerland
Status: Lopend

Medicatieveiligheid: Implementatie richtlijnen en procedures
Dit project richtte zich op de lokale implementatie op de werkvloer bij zowel apothekers, huisartsen en thuiszorgorganisaties van de beschreven procedures en richtlijnen binnen het convenant 'Medicatieveiligheid in de extramurale setting en thuissituatie regio Noord-Holland Noord'.
Lees verder
Thema: Wijkgerichte zorg
Regio: Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland, West-Friesland
Status: Afgerond

Multidisciplinaire samenwerking voor kinderen met somatische en psychische ontwikkelingsproblemen
In dit project wordt een structuur opgezet om tijdelijke (intensieve) samenwerkingsverbanden aan te gaan om tijdig de meest effectieve zorg te bieden aan kinderen met multiproblematiek en hun ouder(s)/verzorgende(n).
Lees verder
Thema: Organiseren van zorg
Regio: Kop van Noord-Holland
Status: Lopend

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

ZONH in de regio

Selecteer uw regio