Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

Onze projecten

ZONH in de regio

Bekijk alle projecten
 

Regionale Jaarplannen

Elk jaar werkt ZONH per regio in jaarplannen haar basisactiviteiten uit. Streven is de doelen en acties zo helder mogelijk te beschrijven in meetbare doelen en resultaten. De jaarplannen voor 2017 zijn gereed en afgestemd met de preferente zorgverzekeraar.

Basisondersteuning

Eén van de kerntaken van ZONH is het verzorgen van de ‘basisondersteuning’ voor versterking en verbinding van de eerstelijnszorg in de regio’s:

In jaarplannen wordt een overzicht gegeven van geplande ROS-basisactiviteiten, uitgewerkt in thema’s, programma’s en projecten.

Verschillende plannen voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid

De plannen zijn gebaseerd op ontwikkelingen in de regio en deels gerelateerd aan de kernthema’s van de preferente zorgverzekeraar (VGZ in Noord Holland Noord en Zilveren Kruis in Noord-Holland Zuid). Kernthema’s in Noord-Holland Zuid zijn bijvoorbeeld het optimaliseren van zorg in de wijk, zorg op de juiste plaats (substitutie) of zelfmanagement, e-health en positieve gezondheid.

Jeanet Heinen, programmamanager ZONH regio Noord-Holland Zuid

“De ervaren kwaliteit van leven van inwoners wordt steeds belangrijker. ZONH zet zich daarom nog nadrukkelijker in om deze kwaliteit van leven tegen beheersbare kosten te helpen realiseren. Dit doen wij samen met onze strategische partners in het regionale werkveld van (eerstelijns)zorg en welzijn.

In 2017 ondersteunen wij onze partners bij de ontwikkeling van hun eigen organisatie, bij het realiseren van integrale samenwerking en bij de aanpak van zorg voor de inwoners in wijken en buurten. Hierbij is oog voor de kracht en stem van de inwoners, naast die van (zorg)professionals, en brengen wij de benodigde elementen in de juiste verhoudingen met elkaar samen. Dit vertalen wij naar programma´s en projecten zoals u kunt zien in het aangescherpte jaarplan 2016 - 2017."

Meike Hornstra, programmamanager ZONH regio Noord-Holland Noord

“Een sterke eerste lijn is van groot belang om de effecten van de stelselwijzigingen goed op te kunnen vangen. Zo zien we nu al een toename van het aantal kwetsbare ouderen die hun vraag stellen in de eerste lijn. Samenwerking van de eerste lijn met andere partijen is nodig om goed te anticiperen op deze en andere ontwikkelingen in de zorg. Daarnaast is het belangrijk dat de zorgverleners in de eerste lijn hun patiënten stimuleren om goed gebruik te maken van hun eigen kracht en netwerk.

In het werkplan voor 2017 onderscheidt ZONH vier hoofdvelden, bestaande uit resultaatgebieden;

ZONH beoogt met deze nieuwe indeling van haar werkzaamheden optimaal aan te sluiten bij de ondersteuningsvraag van de eerste lijn in zijn brede context.”

Bekijk hieronder de jaarplannen (klik op afbeelding om te vergroten):

ZONH jaarplan 2017 Noord Holland Noord          ZONH Jaarplan 2017 Noord-Holland Zuid

Meer weten? 

Wilt u meer informatie over de regionale jaarplannen? Neem dan contact op met één van de programmamanagers van ZONH: 

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

Onze projecten

ZONH in de regio

Bekijk alle projecten