Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

Onze projecten

ZONH in de regio

Bekijk alle projecten
 

Missie, Visie en Kernwaarden

Missie

ZONH staat voor optimale zorg en welzijn in Noord-Holland. ZONH wil dat iedere burger in Noord-Holland evenwichtige, kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke zorg ontvangt door de zorg met betrokkenen in het veld zodanig te organiseren en in te richten, dat ‘alles’ -zorg, welzijn, sociale omgeving, financiering, verzekeraar en gemeenten- op elkaar blijvend wordt afgestemd. ZONH is hét regionale organisatieadvies- en implementatiebureau met de basis van de zorg als specialisatie.

Visie

Opdrachtgevers van ZONH dragen een verantwoordelijkheid voor het behalen van gezondheidswinst bij de burger tegen beheersbare zorgkosten. Met de inzet van ZONH wordt zorg en welzijn voor de burger passend en slim georganiseerd en ontstaat evenwichtige zorg: zinnig en zuinig, doelgericht en efficiënt, gestuurd door de zorgvrager, zo optimaal mogelijk georganiseerd en duurzaam. In de gedachte dat je optimale zorg rond de burger creëert voor en samen met de eerste lijn en andere partijen, die zorg of welzijn aanbieden of financieren en samen verantwoordelijkheid dragen voor het resultaat.

Identiteit en kernwaarden

ZONH is regionaal en lokaal goed ingebed, praktisch, pragmatisch en slagvaardig, geduldig en volhardend, gericht op draagvlak en duurzaamheid, goed in de eerstelijn en geen direct belang als zorg- of hulpaanbieder. ZONH kan goed schakelen; van land naar regio naar praktijk en terug, tussen culturen, tussen vragers en aanbieders, organisaties en mensen en tussen beleidsontwikkeling en dagelijkse uitvoering.
Kernwaarden hierbij zijn:

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

Onze projecten

ZONH in de regio

Bekijk alle projecten