Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

Onze projecten

ZONH in de regio

Bekijk alle projecten
 

Klachten- en complimentenregeling

De meeste gebruikers van ons dienstenaanbod zijn zeer tevreden over het functioneren van ZONH. Het kan echter voorkomen dat u over bepaalde activiteiten of medewerker van ZONH minder of juist boven verwachting tevreden bent.

Een klacht indienen

Als u ontevreden bent over ZONH raden wij u aan dit altijd in eerste instantie te bespreken met (de medewerker van) ZONH. Wanneer u er samen niet uitkomt, dan kunt u uw klacht neerleggen bij de klachtencommissie. In dat geval dient u een schriftelijke klacht in en stuurt deze naar de klachtencommissie:

InEen
t.a.v. Klachtencommissie ROS-netwerk
Postbus 2672
3500 GR Utrecht

De klachtencommissie van ZONH is de door het ROS-netwerk (voorheen ROS-collectief) benoemde landelijke klachtencommissie voor de klanten van Regionale Ondersteunings Structuren (ROS'en).

In deze Klachtenregeling  staat de procedure beschreven en vindt u antwoord op vragen als 'Wat gebeurt er met de klachtmelding?', 'Hoe vindt behandeling van de klacht plaats?' en 'Wat wordt verder met de klacht(en) gedaan?'

Het doel van deze klachtenregeling is het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening omtrent regionale ondersteuning in het algemeen. Daarnaast wil ZONH met deze regeling in het bijzonder voorzien in een procedure om op klachten binnen een zo kort mogelijke termijn adequaat te reageren.

De klachtenregeling is laagdrempelig. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht. Er is geen beperking in de soort klachten anders dan dat een klacht betrekking dient te hebben op een gedraging (of het nalaten daarvan) van een medewerker. Tot op heden zijn er noch bij ZONH, noch bij het ROS-netwerk, klachten binnen gekomen.

Complimentenregeling

Natuurlijk horen wij ook graag wanneer u tevreden bent over het functioneren van onze medewerkers. Daarom bestaat er ook een complimentenregeling. Uw 'compliment' stuurt u naar info@zonh.nl.

Vragen over deze procedure?

Neem contact op met Yvonne van der Jagt-van Doorn, bureaucoördinatie en P&O, y.vanderjagtvandoorn@zonh.nl.

Links

Klachtenregeling ROS-netwerk.

Algemene Voorwaarden ZONH

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

Onze projecten

ZONH in de regio

Bekijk alle projecten