Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

Onze projecten

ZONH in de regio

Bekijk alle projecten
 

Over ZONH

ZONH - Voor goed georganiseerde zorg

Stel: u wilt de organisatie van de huisartsenzorg verbeteren of intensiever samenwerken met andere eerstelijnszorgverleners om de juiste zorg op de juiste plek te verlenen. Fijn als u dan de support kunt inschakelen van een onafhankelijke partner met inhoudelijke en regionale kennis. Een partij die objectief en belangeloos met u samenwerkt aan goed georganiseerde zorg.

ZONH, Zorg Optimalisatie Noord-Holland, is de regionale en onafhankelijke verbinder in Noord-Holland. Wij zijn de ondersteuner, katalysator en coach voor de eerstelijnszorg in de regio en brengen domeinoverstijgende samenwerkingen tot stand. Wij informeren, begeleiden en adviseren, we zorgen voor implementatie van veranderingen en uitdagingen en gaan in gesprek met zorgverzekeraars, regionale en lokale overheden, de tweedelijnszorg en welzijnsorganisaties. Op die manier helpen wij zorgverleners en –organisaties om effectief om te gaan met ontwikkelingen en uitdagingen in hun werkveld.

Kosten

De diensten van ZONH kunnen veelal gefinancierd worden uit de ondersteuningsgelden van het ministerie van VWS. Valt de inzet van ZONH buiten de ondersteuningsgelden, dan zijn er wel kosten aan onze diensten verbonden. Deze maken we inzichtelijk via een offerte. Een intakegesprek is altijd kosteloos, dus neem gerust contact met ons op voor een kennismaking.

ROS-netwerk

Sinds 2005 is ZONH de Regionale Ondersteuningstructuur (ROS) in Noord-Holland (m.u.v. Amsterdam en 't Gooi). Wij maken deel uit van het landelijk ROS-netwerk dat zich buigt over strategische vraagstukken. Het ROS-netwerk ontwikkelt ondersteunende programma’s en projecten om veranderingen in de eerstelijnszorg op te vangen.

Contact

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

Onze projecten

ZONH in de regio

Bekijk alle projecten