Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

ZONH helpt bij ‘Beter Gezond in de buurt’ in Alkmaarse wijk

Soort nieuws: ZONH nieuws
Thema: Beter gezond in de buurt
Datum: 06-06-2016

De ‘Bewonersenquête gezondheid, welzijn en zorg’ in Huiswaard heeft plaatsgevonden en wordt eind juni besproken. Er komt per september een ‘Contactpunt Huiswaard’ voor o.a. bewonersvragen over zorg én de voorbereidingen zijn gestart voor de introductie van een digitaal wijkplein in Huiswaard vanaf dit najaar.

Zie hier de eerste concrete resultaten van een in april jl. gestart ZONH-proefproject om direct de bewonersinitiatieven in de wijk Huiswaard in Alkmaar te helpen versterken.

Met dit project zoekt ZONH onder de noemer ‘Beter gezond in de Buurt’ rechtstreeks aansluiting bij wensen en belangen van bewoners en patiënten onder hen, waar dit tot nu toe meestal gebeurt via projecten voor eerstelijnszorgverlening. ZONH wil hiermee aansluiten op de groeiende tendens naar zelfzorg van bewoners op het terrein van gezondheid, hulp en zorg.

Wijkvereniging

De hoofdopdrachtgever voor dit project is dan ook Wijkvereniging Huiswaard. De bedoeling is om in de periode tot vooralsnog het einde van het jaar te helpen de zelfzorg op het terrein van zorg en welzijn op gang te brengen en te versterken. Dusdanig dat optimaal gebruik gemaakt wordt van de aanwezige potentie en capaciteit op dit vlak in de wijk. Het project wordt nadrukkelijk ondersteund door huisartsenpraktijk Muiderwaard, apotheek Tochtwaard en twee fysiotherapiepraktijken die voor de wijk werken. Lees meer op de website van Wijkvereniging Huiswaard.

Wijkenquête gezondheid, welzijn en zorg

Eén van de inmiddels gestarte activiteiten is het inventariseren van ervaringen en wensen rond gezondheid, welzijn en zorg in de wijk. Daartoe is eind april een bewonersenquête gehouden. De uitkomsten daarvan worden momenteel verwerkt. Aanvullend houdt ZONH in mei en juni een inventarisatie onder formele hulp-, dienst- en zorgverleners voor de wijk en onder beleidsmatig betrokkenen bij gemeente, zorgverzekeraar en zorgkantoor. Op 27 juni staat een wijkbijeenkomst gepland voor de bespreking van de uitkomsten en aanbevelingen uit deze inventarisaties. Ook wordt dan bekeken wat er al goed loopt in de wijk op deze punten en wat er mogelijk aanvullend actie behoeft vanuit de bewoners en wijkvereniging en/of vanuit andere betrokkenen. In een volgende ZONH-nieuwbrief leest u meer over de uitkomsten van de bewonersenquête en wijkavond

Contactpunt Huiswaard in oprichting

Een tweede activiteit die we met wijk en bewoners ter hand nemen is de oprichting van het ‘Contactpunt Huiswaard’. Mede geïnspireerd op het initiatief ‘Voormekaar-Oudorp’ gaat Huiswaard starten met een Contactpunt voor in de eerste plaats wijkbewoners die behoefte hebben aan sociaal contact. Daarnaast is het Contactpunt voor bewoners die vragen hebben over wonen en leven ín de Huiswaard en daar zelf niet meteen goed uitkomen. De vrijwilligers van het Contactpunt kunnen hen dan helpen met het verhelderen van hun kwesties en soms ook meteen oplossen daarvan of hen gericht doorverwijzen naar de juiste loketten en hulp- of zorgverleners.

Het Contactpunt zal per september eerst twee dagdelen per week geopend zijn. De intentie is dat het Contact Huiswaard ook voor de professionele hulp- en zorgverlening voor de wijk een betrouwbaar doorverwijspunt wordt voor bewoners voor wie dat zinvol is. De opzet van het Contactput wordt om die reden al in nauw overleg met de professionele hulp en zorg afgestemd.

Digitaal wijkplein Huiswaard in voorbereiding

Een derde opgepakte activiteit is het komen tot een ‘digitaal wijkplein’ voor versterking van de communicatie en verbinding in de wijk. Natuurlijk bestaat er al veel live en online contact tussen bewoners in de wijk. Ook de wijkvereniging heeft al diverse activiteiten op dit vlak. En het Contactpunt Huiswaard is daar weer een volgende aanvulling op. Ook hebben wijkvereniging en buurtcentra in de wijk al hun eigen website.

Aanvullend worden nu de mogelijkheden onderzocht om tot een online wijkplatform te komen waar bewoners, dienstverleners en organisaties van en voor de wijk al hun gewenste informatie en activiteiten kunnen uitwisselen. De verwachting is dat daarmee ook de activiteiten op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn een extra impuls kunnen krijgen. Er is inmiddels ook hiervoor een groep vrijwilligers die met het initiatief aan de slag wil. Twee van de drie startfinanciers voor het wijkplein hebben hun medewerking toegezegd. Het wachten is nu op de go deze maand zodat ook dit bewonersinitiatief voortvarend opgepakt kan gaan worden.

Versterking van bewonerskracht

ZONH ondersteunt deze bewonersinitiatieven steeds vanuit de insteek dat deze door bewoners en de wijkvereniging zelf gedragen en gestuurd worden. Onze support is dus tijdelijk en er op gericht dat er voldoende organisatiekracht bij bewoners en hun vereniging zelf ontstaat om deze initiatieven verder te organiseren en uit te voeren en de gewenste resultaten daarvan te realiseren.

Met de ervaring die we hiermee in Huiswaard en wijken en dorpen elders opdoen hopen we ook bewonersverenigingen, corporaties en andere groepen elders in de regio op dit terrein van dienst te kunnen zijn. Rechtstreeks vanuit bewonersgroepen of via eerstelijns hulp- en zorgverlening en/of beleidsbetrokkenen van gemeenten en dergelijke.

Geen geld? Geen probleem! Dan kijken we samen met de initiatiefnemers waar mogelijk hulpbronnen kunnen worden aangeboord en helpen we ook daarbij.

Meer weten?

Neem contact op met Mart Stel, programmamanager

Mart Stel

072-541 4600

 

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht

Gerelateerd nieuws


Reageer op dit nieuwsbericht


Reacties (0)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven