Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

West-Friesland zet stappen richting ‘beter oud worden’

Soort nieuws: ZONH nieuws
Thema: Ouderenzorg
Datum: 01-11-2016

Honderd betrokkenen ouderenzorg uit zorg en welzijn bezoeken symposium

Er zijn goede stappen gemaakt op het gebied van de ouderenzorg in West-Friesland, maar we zijn er nog niet. Dat was de conclusie van Marijke Boorsma, huisarts en specialist ouderengeneeskunde, en Mart Stel, programmamanager van ZONH, in hun lezing ‘Beter oud worden in West-Friesland’ tijdens een symposium van Zorgkoepel West-Friesland.

De invoering van het Geriatrisch Zorg Model en de regionale organisatie van spoedopnames zijn voorbeelden van succesvolle verbeteringen. de samenwerking tussen het zorgkantoor en gemeente rondom kwetsbare ouderen moet nog verder ontwikkeld worden.

Zo’n honderd betrokkenen bij de ouderenzorg – huisartsen, praktijkondersteuners, specialisten ouderenzorg, wijkverpleegkundigen, thuiszorgers, welzijnswerkers, patiëntvertegenwoordigers maar ook meerdere wethouders vanuit de zeven West-Friese gemeenten – kwamen donderdag naar Oosterblokker om over de ontwikkelingen in deze tak van zorg na te denken. Een ontmoeting tussen zorg en welzijn.

Veranderingen in ouderenzorg ingezet in 2011

Boorsma en Stel, die zich de afgelopen jaren actief inzetten voor verbetering van de ouderenzorg in de regio, namen het publiek mee naar 2011. In dat jaar werd regionaal een aantal actiepunten geformuleerd om de uitdaging van vergrijzing en veranderingen in de zorg het hoofd te bieden. “Bij een vragenronde onder huisartsen bleek de zorg voor ouderen een urgent thema te zijn”, schetste Stel. “De toename van het aantal ouderen, dagbegeleiding en huishoudelijke hulp die door bezuinigingen onder druk kwamen te staan, de veranderingen in de zorg, waardoor alleen mensen met zware zorgproblemen nog voor opname in een verzorgingshuis in aanmerking komen. Al die ontwikkelingen zorgden ervoor dat huisartsen met capaciteits- en begrenzingsproblemen te kampen kregen.”

Geriatrisch Zorg Model

Boorsma zette zich er vervolgens met succes voor in om het Geriatrisch Zorg Model in te voeren, eerst in verschillende verzorgingshuizen, later bij ruim 20 huisartsenpraktijken waar de praktijkondersteuners ermee aan de slag konden. “Via een gebruiksvriendelijk instrument kun je in een kwartier duidelijk krijgen wat bij een cliënt de aandachtspunten zijn, zowel medisch als sociaal. Dit geeft overzicht en rust, zowel voor de zorgverlener als voor de patiënt en mantelzorger”, aldus Boorsma.

Andere positieve ontwikkelingen liggen op een betere samenwerking tussen verschillende zorgverlenende instanties. Voorbeelden zijn de multi-disciplinaire overleggen met de zorgverleners van de patiënt, de ‘hotline’ van waaruit spoedopnames geregeld worden, afstemming in de avond-, nacht- en weekendopvang en het unieke project Einde Leven Zorg, waarin tijdig met ouderen wordt besproken of ze nog alle mogelijke medische behandelingen willen ondergaan als hen iets overkomt.

Vervolg in ondersteuning huisartsen en POH

Andere doelen zijn nog niet bereikt: zo hebben nog niet alle huisartsen een praktijkondersteuner en is er nog onvoldoende ondersteuning voor de te complexe medische zorg die soms van huisartsen wordt gevraagd. Zorgkoepel West-Friesland zet zich in om praktijken die willen starten met de VGZ prestatie ‘ Zorg voor kwetsbare ouderen’ te ondersteunen zodat ook deze doelen worden bereikt. Bijvoorbeeld door het organiseren van de opleiding van de POH ouderen in de praktijken (gebruik van RAI, maken individueel zorgplan, voeren van een MDO, etc) en een scholingsprogramma voor de bestaande POH ouderen. Een kaderhuisarts ouderengeneeskunde is beschikbaar voor vragen bij de uitvoering van de module. Verder maken zij afspraken voor een goede duurzame samenwerking met de specialisten ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundige en casemanager dementie, het zogenaamde ‘eerstelijns geriatrisch team’. Hiervoor werken zij samen met partners in de ouderenzorg zoals Omring, Wilgaerden en Geriant. Verder lopen nog diverse zorgverbeteringsprojecten zoals einde-levens-zorg, de samenwerking tussen de verzorgingshuizen en de huisartsen en de relatie met de Vumc.

Zorgkoepel West-Friesland

Het symposium werd georganiseerd door Zorgkoepel West-Friesland. Zorgkoepel West-Friesland is een overkoepelende organisatie die zich regionaal inzet voor de eerstelijnspatiëntenzorg en het ontzorgen van huisartsen. Speciale aandachtsgebieden zijn ouderenzorg, jeugdzorg en GGZ. De organisatie is tevens bestuurder van de Huisartsenpost West-Friesland, Ketenzorg West-Friesland en het Diagnostisch Centrum West-Friesland. Meer informatie: www.zorgkoepelwf.nl.

Meer weten?

Neem contact op met Mart Stel, programmamanager

Mart Stel

072 - 5414600

 

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht

Gerelateerd nieuws


Reageer op dit nieuwsbericht


Reacties (0)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven