Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

Veel belangstelling voor MS netwerk Alkmaar e.o.

Soort nieuws: ZONH nieuws
Thema: Organiseren van zorg
Datum: 18-04-2017

Op 20 maart jl. vond een druk bezochte informatiebijeenkomst plaats van het in oprichting zijnde eerstelijns multidisciplinair MS netwerk Alkmaar e.o. Veel belangstellenden hebben zich hierna daadwerkelijk ingeschreven voor deelname aan dit netwerk.

Inleiding

Op initiatief van de MS verpleegkundigen van Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ), locatie Alkmaar, wordt gewerkt aan de opzet en vormgeving van het MS Netwerk in de regio Alkmaar. ZONH begeleidt dit project. Het gaat om het opzetten van een eerstelijns multidisciplinair netwerk in het gebied Noord-Kennemerland tot aan Schagen. Tijdens de informatieavond op 20 maart j.l. lichtten de kartrekkers de aanleiding voor het project, de opzet voor het netwerk en de geformuleerde toelatingscriteria toe.

Aanleiding project

De MS verpleegkundigen van NWZ, Susan Veldman en Chantal van Vliet, geven als voornaamste redenen aan voor de opzet van het eerstelijns netwerk:

Er wordt een toename verwacht van het aantal MS patiënten waardoor het nog belangrijker wordt om zowel binnen de 1ste lijn als tussen de 1ste en 2e lijn betere samenwerking tot stand te brengen.

Opzet netwerk

In de afgelopen periode is een missie/visie geformuleerd en zijn de toelatingscriteria opgesteld. Er is (vooralsnog) niet gekozen voor de opzet van een aparte juridische entiteit en het ontwikkelen van een website/logo. De aangesloten leden zullen met elkaar een samenwerkingsovereenkomst sluiten. De concepttekst is hiervoor reeds gereed. De jaarcontributie is voor 2017 vastgesteld op € 50,- per jaar. Het geld wordt gebruikt voor dekking van de netwerkkosten zoals vergaderfaciliteiten (denk aan ruimte, broodjes) en sprekers symposia/scholing.

Jaaragenda 2017

Voor 2017 wil het netwerk, in samenwerking met de MS verpleegkundigen, neurologen en revalidatie-artsen van NWZ, werken aan inhoudelijke vormgeving van de basisscholing. Daarnaast worden de thema’s bepaald voor de gewenste overige scholing. Last but not least: het netwerk gaat de onderlinge samenwerkingsafspraken en de afspraken tussen het netwerk en NWZ nader vorm geven en vaststellen hoe de meerwaarde van het netwerk voor de patiënt gaat worden gemonitord.

Inschrijvingen

Momenteel hebben 15 zorgverleners (exclusief kartrekkers) zich aangemeld voor deelname aan het MS netwerk Alkmaar e.o. De volgende disciplines zijn inmiddels vertegenwoordigd ergotherapie, fysiotherapie, diëtetiek, logopedie. Psychologen ontbreken tot nu toe. Op maandag 22 mei vindt de eerste netwerkvergadering plaats waarin verdere werkafspraken worden gemaakt over realiseren van de jaaragenda 2017.

Meer informatie

Wilt u zich inschrijven voor het MS netwerk Alkmaar e.o.? Vul dan dit inschrijfformulier in en mail het naar msnetwerkalkmaar@gmail.com. Ook uw vragen kunt u stellen via dit e-mailadres.

Heeft u vragen over dit project of het bouwen van multidisciplinaire netwerken dan kunt u terecht bij Liliane Sinke.

Meer weten?

Neem contact op met Liliane Sinke, projectmanager

Liliane Sinke

072-541 4600

 

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht

Gerelateerd nieuws


Reageer op dit nieuwsbericht


Reacties (0)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven