Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

Texel: het eerste Positieve Gezondheidseiland?

Soort nieuws: ZONH nieuws
Thema: Organiseren van zorg
Datum: 22-09-2016

Hoe gebruik je de zes dimensies van Positieve Gezondheid om te bepalen hoe het met je gezondheid is gesteld? Wat zijn de do’s en don’ts van het gebruik van de spin in de communicatie met de patiënt/client of inwoner? En hoe kunnen we Positieve Gezondheid inzetten voor de ontwikkelingen van Texel?

Voor de derde keer bezocht Machteld Huber Texel om samen met inwoners en professionals verder te werken aan het zo lang en plezierig mogelijk wonen op het eiland.

Lang en plezierig wonen op Texel

Op 15 september heeft de Coalition of the Willing een bijeenkomst georganiseerd. Deze bestond uit een lezing, een verdiepingsbijeenkomst en werksessies. De Coalition of the Willing is een groep professionals uit zorg, welzijn, gemeente en burgercoöperatie Texel Samen Beter. Zij zitten op persoonlijke titel bij elkaar om te onderzoeken hoe het werken met Positieve Gezondheid kan bijdragen aan het zo lang en plezierig mogelijk op Texel wonen. ZONH ondersteunt ze daarbij.

Lezing Machteld Huber; de zes dimensies van Positieve Gezondheid

In de goedbezochte lezing vertelde Machteld Huber dat de gezondheid die mensen ervaren wordt bepaald door iemands functioneren op zes dimensies, waarvan zingeving de belangrijkste is. Als iemand nu naar een arts gaat, wordt er vaak maar naar één of twee dimensies gekeken en bepaalt de arts wat er nodig is om de gezondheid te verbeteren. Met de spin van Machteld Huber krijgen mensen een tool in handen om zelf het gesprek aan te kunnen gaan met hun arts.

Verdieping: gebruik spin in gespreksvoering

De lezing werd gevolgd door een verdiepingsbijeenkomst voor professionals. In de verdiepingssessie ging Huber voornamelijk in op de gespreksvoering met de cliënt; cruciaal voor het werken met de spin. Zij gaf tips hoe professionals het gesprek moeten voeren om zoveel mogelijk aan te sluiten bij die verandering waarvoor mensen zelf het meest gemotiveerd zijn. Dit vraagt eerder een coachende dan een adviserende rol. Deze manier van werken sluit goed aan bij de ontwikkelingen in de samenleving, waarbij steeds meer eigen verantwoordelijkheid van mensen wordt gevraagd. Om te voorkomen dat zelfmanagement in de woorden van Machteld Huber “zoek het maar zelf uit management” wordt, is het nodig dat inwoners en professionals anders met elkaar omgaan. En juist daar biedt Positieve Gezondheid kansen.

In de aansluitende werksessie zijn, samen met Machteld, de ideeën die er op Texel zijn om te werken met Positieve Gezondheid verder uitgewerkt.

Hoe verder

Het is nu aan Texel of zij de suggestie om van Texel het eerste Positieve Gezondheidseiland te maken overnemen van Machteld Huber. Dit lijkt haalbaar omdat de Coalition de ontwikkelingen ideeën actief aanjaagt en uitwerkt. Daarnaast zijn inmiddels veel professionals en inwoners geïnformeerd en wordt de spin steeds meer gebruikt. Om daarbij te ondersteunen wordt (poster)materiaal ontwikkeld en komt een de digitale versie van de spin beschikbaar op de website van het Institute for Positieve Health en in een app.

Foto 1 Links: Deelnemers kiezen een foto die weergeeft wat er uit de spin is gekomen en waarover ze met elkaar in gesprek zullen gaan.

Foto 2 rechts: Met Machteld Huber in gesprek over de spin voor kinderen op Texel.

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen van Positieve Gezondheid op Texel? Neem dan contact op met Meike Hornstra, programmamanager ZONH.

Meer weten?

Neem contact op met Meike Hornstra, programmamanager

Meike Hornstra

072 - 5414600

 

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht

Gerelateerd nieuws


Reageer op dit nieuwsbericht


Reacties (0)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven