Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

Samenwerken naar beleidsplan Huisartsen Vereniging Midden-Kennemerland

Soort nieuws: ZONH nieuws
Thema: Organiseren van zorg, Wijkgerichte zorg, Beter gezond in de buurt
Datum: 14-04-2017

De HVMK (Huisartsen Vereniging Midden-Kennemerland) werkt aan een beleidsplan 2017 – 2022. Hiervoor bezoeken voorzitter Renate Beunder of HAP functionaris Trees Seppenwoolde samen met , Monique de Wit of Jeanet Heinen van ZONH, alle individuele huisartsenpraktijken in de regio Midden-Kennemerland. Het doel van deze bezoeken is het ophalen van wat er leeft onder de huisartsen over de HVMK. Waar zij knelpunten en speerpunten zien en hen te vragen hoe zij de toekomst van de huisartsenzorg in de regio zien.

Inventarisatie

In afstemming met het bestuur van de HVMK werkt de HVMK samen met ZONH aan een nieuw beleidsplan. ZONH gaat hierover met de huisartsen in gesprek tijdens een persoonlijk bezoek. Uit de enquête en de gesprekken wordt informatie opgehaald en hieruit wordt een analyse gemaakt. De analyse moet een gedragen visie van de HVMK over huisartsenzorg in de regio opleveren voor de komende vijf jaar. Daarbij wordt gekeken naar de vorm van samenwerking met elkaar en met andere zorgprofessionals in de eerste lijn en het leggen van de verbinding met het sociaal domein. Er wordt onder andere gekeken naar de thema’s die voor de HVMK, als vereniging namens de huisartsen, in de regio belangrijk worden gevonden.

Beleidsplan

De thema’s rond de organisatie van huisartsenzorg zijn, naast een gezamenlijke visie, de basis voor een gedragen beleidsplan. Daarbij is in het vorige plan o.a. ingezet op de benodigde randvoorwaarden op het gebied van kwaliteit, communicatie, ICT en profilering als huisartsenvereniging. Getoetst wordt of deze thema’s blijvend aandacht behoeven en of aanvullende thema’s wenselijk zijn. De inhoudelijke thema’s waarop met meer huisartsenpraktijken kan worden samen gewerkt, worden uitgewerkt tot een projectvoorstel. Deze breder gedragen projectvoorstellen worden voorgelegd aan de regiotafel.

Regiotafel

De vertegenwoordigers van de regio Midden-Kennemerland vormen op dit moment samen een regiotafel met Zaanstreek-Waterland. De regiotafel is een initiatief van Zilveren Kruis. Vertegenwoordigers van SEZ, de HZWa, de HVMK, Zilveren Kruis en ZONH schuiven bij deze periodieke regiotafel bijeenkomsten aan. Tijdens deze bijeenkomsten worden nieuwe projectvoorstellen en ideeën besproken en S3-middelen toegekend als projecten worden aangenomen. Alle huisartsen kunnen ideeën aanleveren bij het bestuur van de HVMK. Zowel Midden-Kennemerland als Zaanstreek/Waterland hebben hun eigen innovatiebudget. Aangenomen projectvoorstellen voor de regio worden ook in de regio Midden-Kennemerland uitgewerkt en uitgerold. Naast de regiotafel is er een innovatiewerkgroep in ontwikkeling, welke als klankbord-/adviesgroep kan fungeren naar besturen en huisartsenorganisaties in deze regio’s. Deze besturen en huisartsenorganisaties kunnen op hun beurt de innovatiewerkgroep ook weer om advies vragen.

Planning

In de maanden april en mei worden huisartsenbezoeken afgelegd en in de maand mei wordt het conceptbeleidsplan geschreven. Intussen wordt gewerkt aan de inventarisatie van een projectvoorstel rondom ouderenzorg voor de HVMK.

Meer weten?

Neem contact op met Jeanet Heinen, programmamanager ZONH, voor de HVMK-ondersteuning.
Monique de Wit, projectmanager ZONH, voor project-ondersteuning HVMK.

Jeanet Heinen

072 - 541 46 00 / 06 - 130 037 61

 

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht

Gerelateerd nieuws


Reageer op dit nieuwsbericht


Reacties (0)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven