Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

Samenwerken aan zorg voor kwetsbare ouderen in Krommenie

Soort nieuws: ZONH nieuws
Thema: Wijkgerichte zorg
Datum: 25-11-2015

Nieuwe inzichten in de groei van het aantal kwetsbare ouderen in de wijk en elkaars werk beter leren kennen. Een confronterende én inspirerende opbrengst van het eerste multidisciplinair overleg over zorg voor kwetsbare ouderen rondom Huisartsenpraktijk Roukema in Krommenie.

De aanleiding

Huisarts Nienke Roukema werkt vanaf het voorjaar 2015 aan het beter afstemmen van de zorg voor kwetsbare ouderen in haar wijk en praktijk. Door de vergrijzing en het feit dat ouderen langer thuis blijven wonen, verwacht zij een groei in het aantal ouderen dat bij de huisarts terecht komt. Door samenwerking met de verschillende disciplines kan de toenemende zorgvraag van deze patiënten beter opgevangen worden. Samen met Monique de Wit heeft de praktijk de organisatie van zorg voor kwetsbare ouderen geoptimaliseerd en ingebed in de organisatiestructuur van de praktijk. Zo hebben de praktijkondersteuners Marieke Teelingh en Joyce Buur een praktische sociale kaart gemaakt en kennis gemaakt met de disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Op 17 november vond het eerste multidisciplinair overleg plaats met (vertegenwoordigers van) de disciplines; huisartsen, ergotherapeut, fysiotherapeut, wijkverpleegkundigen, praktijkverpleegkundige, poh-s, een vertegenwoordiger van het DOC-team van Dijk en Duin en de specialist ouderengeneeskunde (niet aanwezig).

Inzicht in cijfers

Simone Bremer van ZONH presenteerde cijfers en prognoses van het aantal kwetsbare ouderen, de sociaal economische status en de gevolgen van extramuralisering in de wijk. Opvallend was dat de toename van het aantal kwetsbare ouderen in 2020 in een aantal postcodegebieden in de wijk een stuk hoger ligt dan het Nederlands gemiddelde. Vervolgens is besproken wat dit voor iedereen betekent. Gevolgen als meer multiproblematiek, werken aan valpreventie en signaleren van eenzaamheid werden genoemd. Of het pieken van zorgvraag in het najaar in verband met het eigen risico en inkoop van zorg door de patiënt. Samenwerking, preventie van eenzaamheid, voorkomen van overbelasting van de mantelzorgers en samenwerken met sociaal team zijn als mogelijke oplossingen genoemd.

Nuttig overleg, het is een gezamenlijk probleem

Alle aanwezigen vonden het overleg nuttig.

Vervolg van het overleg

Afgesproken is om altijd toegankelijk voor elkaar te zijn voor overleg. De sociale kaart Kwetsbare Ouderen die opgesteld is door de praktijkondersteuners wordt verspreid onder de aanwezigen en aangevuld met 06-nummers. In het volgende overleg wordt aan de hand van ingebrachte casuïstiek gekeken hoe het MDO verder wordt vormgegeven. Daarnaast wordt de kaderhuisarts ouderengeneeskunde (Roos Daan of Liesbeth Vos) uitgenodigd om iets te komen vertellen over het werken met eGPO (elektronisch Gestructureerd Patiënten Overleg). Een instrument dat als hulpmiddel gebruikt wordt bij het opzetten van mulitidisciplinair overleg in een pilot in Purmerend.

Wilt u meer weten over het MDO-overleg in Krommenie, of ook een multidisciplinair overleg rondom kwestbare ouderen in uw praktijk opstarten? Neem dan contact op met Monique de Wit-Rijnierse.

Meer weten?

Neem contact op met Monique de Wit, projectmanager

Monique de Wit-Rijnierse

072-541 4600

 

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht

Gerelateerd nieuws


Reageer op dit nieuwsbericht


Reacties (0)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven