Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

Positieve gezondheid op Texel

Soort nieuws: ZONH nieuws
Thema: Organiseren van zorg, Wijkgerichte zorg
Datum: 28-03-2017

Op Texel wordt werk gemaakt van de transformatie van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. De Coalitie Positieve Gezondheid Texel draagt bij aan de cultuurverandering die hiervoor nodig is door middel van het informeren van inwoners en het scholen van professionals in alle sectoren van de samenleving. De Coalitie wordt begeleid door ZONH.

Positieve Gezondheid op Texel

Bij Positieve Gezondheid gaat het om de inwoners van Texel, die uitgenodigd worden anders naar hun gezondheid te kijken. In het huidige denken wordt gezondheid gezien als de afwezigheid van ziekte. En als je ziek wordt is er de gezondheidszorg om je weer beter te maken. Maar je kunt gezondheid ook benaderen als een voorwaarde om te kunnen doen waar je blij van wordt. Door in je gezondheid te investeren, kun je dit zo lang mogelijk blijven doen.

Machteld Huber heeft ontdekt dat gezondheid een veel breder terrein beslaat dan nu in de zorg aan de orde komt. Gaat het in de zorg vooral om lichamelijk en mentaal functioneren, in het alledaagse leven is ook de kwaliteit van leven, zingeving, sociaal maatschappelijk participeren en het kunnen verrichten van dagelijkse handelingen bepalend voor hoe gezond iemand zich voelt. Deze laatste dimensies zijn dan misschien niet direct het terrein van de zorg, ze zijn des te meer het terrein van de inwoners van Texel. Het zijn die dimensies waarop ieder individu zelf, of samen met anderen, invloed op kan uitoefenen.

Kans voor Texel

De Coalitie Positieve Gezondheid ziet hier een kans voor Texel: meer mensen die mee kunnen doen doordat de focus op Texel verschuift van ziekte naar gezondheid en veerkracht. Dit is ook belangrijk omdat de bevolkingssamenstelling op Texel snel verandert. Er is namelijk sprake op Texel van snelle vergrijzing en ontgroening. Hoe gezonder mensen zijn, hoe beter deze verandering opgevangen kan worden.

Hoe doe je dat

De vraag hoe je kunt werken volgens de uitgangspunten van Positieve Gezondheid houdt Texel al langer bezig. De burgercoöperatie Texel Samen Beter hield al bijeenkomsten met Machteld Huber voordat zij in 2015 de meest invloedrijke persoon Publieke Gezondheid werd. Inmiddels zijn ook zorg- en welzijnsaanbieders, het jongerenwerk, de gemeente en inwoners tijdens diverse scholingsbijeenkomsten door Machteld Huber opgeleid in het werken met Positieve Gezondheid.

De Coalitie Positieve Gezondheid heeft een missie, visie en ambitie en ook heel veel ideeën hoe je Positieve Gezondheid breed in kunt zetten. Zo is inmiddels de eerste cursus Positieve Gezondheid voor inwoners gehouden. De wijkverpleegkundige werkt samen met de spin van Machteld Huber en deelt de uitkomsten van de gesprekken met de huisartsen.

Netwerk Positieve Gezondheid

De Coalitie wil een volgende stap maken in het inbedden van Positieve Gezondheid in de samenleving van Texel. Hier is al ervaring mee op andere plekken in Nederland. Chantal Walg is initiatiefnemer en trekker van het Netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei en inmiddels betrokken bij diverse andere netwerken in ontwikkeling.

Op 24 maart 2017 kwam Chantal naar Texel voor een werkconferentie met de leden van de Coalitie en andere belangstellenden. Deze dag stond in het teken van de kanteling van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag en de betekenis van Positieve Gezondheid. Hierbij gaan we uit van gezondheid in plaats van ziekte, de bedoeling in plaats van systeem en perspectieven in plaats van problemen. Op deze manier ontstaat een ander vertrekpunt voor je handelen.

Positieve Gezondheid is niet zomaar even te implementeren. Het gaat om een cultuurverandering samenhangend met een andere mindset, waardoor denken en handelen verandert. Hier is tijd voor nodig. Er moet een beweging op gang komt en werkenderwijs ontstaat er dan verandering door dingen uit te proberen en ideeën uit te voeren. Chantal heeft een groot aantal voorbeelden gegeven hoe dat in andere netwerken al vorm heeft gekregen. Ook deelde zij de werkzame principes die bijdragen aan de verandering die nodig is om gezondheid centraal te stellen.

The next step

Met het bovenstaande als uitgangspunt is gekeken wat de volgende stap op Texel kan zijn. Eén van de ideeën die uitgewerkt gaat worden is een publiekscampagne Positieve Gezondheid. Een ander idee is om voor een specifieke doelgroep een mini-leertuin Positieve Gezondheid te starten. Verder gaan de aanwezigen kijken waar ze anders met hun tijd om kunnen gaan om ruimte te kunnen maken voor het werken met Positieve Gezondheid. Zo nu en dan loopt de Coalitie tegen de grenzen van het systeem aan. Eén van de deelnemende huisartsen van het netwerk Positieve Gezondheid in de Noordelijke Maasvallei zegt daarover het volgende: “Je kunt het systeem niet veranderen. Je bent het systeem. Je kunt wel jezelf veranderen.”

Meer weten?

Neem contact op met Meike Hornstra, projectmanager.

Meike Hornstra

072 - 541 46 00 / 06 - 868 767 00

 

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht

Gerelateerd nieuws


Reageer op dit nieuwsbericht


Reacties (0)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven