Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

Ouderen kosten de huisarts extra tijd

Soort nieuws: Nieuws voor u geselecteerd
Thema: Organiseren van zorg
Datum: 02-03-2017

Tussen 2013 en 2016 nam de ervaren werklast en de duur van de contacten met oudere patiënten in de praktijk van de huisarts toe. Daarnaast werken huisartsen, door de veranderingen in de wetgeving, samen met meer partijen in de zorg en behouden zij langer de zorg voor meer complexe oudere patiënten. Aldus de NIVEL Monitor Zorggebruik in de huisartsenpraktijk.

Bron: Zorgenz

De overheid heeft per 1 januari 2015 een aantal maatregelen genomen met als doel mensen zo dicht mogelijk bij huis zorg te verlenen. Deze maatregelen betreffen onder andere de groep oudere patiënten, die hierdoor langer thuis blijft wonen en langer onder de zorg van de eigen huisarts blijft. De vraag is of dit leidt tot een hogere werklast voor huisartsen. Het NIVEL heeft dit onderzocht in opdracht van de LHV en het ministerie van VWS.

Toename in tijdsbesteding aan de zorg voor oudere patiënten

Tussen 2013 en 2016 zien we een toename in de tijdsduur van een contact van een oudere patiënt met de huisarts, een verschuiving van korte naar lange contacten. Het totaal aantal contacten met oudere patiënten is gelijk gebleven, maar de totale tijd die besteed wordt aan contacten met oudere patiënten is hierdoor toegenomen, zo rapporteert Joke Korevaar. Voor patiënten van 85 jaar en ouder is er daarnaast een toename te zien in het aantal contacten met de huisarts voor ‘intensieve zorg’. Dit is zorg aan terminale patiënten of voor patiënten met een hoge zorgzwaartepakket indicatie (ZZP indicatie). Deze toename in tijd voor de zorg voor oudere patiënten betekent voor een rekenpraktijk (1 FTE) dat er per maand minimaal 2,5 uur extra tijd besteedt wordt aan directe zorg voor ouderen. In het najaar van 2015 is gevraagd aan huisartsen naar hun ervaring met de zorg voor oudere patiënten. Ze gaven aan dat ze ervaren dat ze steeds meer tijd kwijt zijn om dingen te regelen rondom de zorg voor oudere patiënten, onder andere doordat huisartsen hiervoor met steeds meer partijen moeten samenwerken. Een positief effect van maatregelen is dat huisartsen vinden dat ze sinds de veranderde maatregelen adequatere zorg kunnen verlenen aan oudere patiënten.

Effecten voor de huisartspraktijk

De extra tijd voor de zorg voor oudere patiënten wordt op dit moment opgevangen door de praktijken zelf. Het is nu nog niet te bepalen of dit ook in de toekomst haalbaar is. Mocht de extra tijd die nodig is om goede zorg aan oudere patiënten te verlenen blijven toenemen, zou dit tot problemen kunnen gaan leiden bij huisartspraktijken, signaleert onderzoekster Joke Korevaar in de Monitor Zorggebruik in de huisartsenpraktijk; Impact van beleidsmaatregelen op het zorggebruik van oudere patiënten. Het is daarom belangrijk om de directe en indirecte tijd die besteed wordt aan oudere patiënten te blijven monitoren, zodat er tijdig maatregelen genomen kunnen worden en de zorg voor alle patiënten op peil kan blijven zonder dat huisartsen last krijgen van een (te) hoge werkdruk.

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht

Gerelateerd nieuws


Reageer op dit nieuwsbericht


Reacties (0)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven