Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

Ouderen gaan het ACP-gesprek rond levenseinde niet aan

Soort nieuws: ZONH nieuws
Thema: Palliatieve Zorg, Organiseren van zorg
Datum: 01-11-2017

Bijna tweederde van de patiënten in de huisartsenpraktijk van 75 jaar en ouder denkt wel eens na over toekomstige gewenste zorg en behandelingen in de laatste levensfase. Ongeveer een vijfde heeft hier wel eens over gesproken met een naaste. Vaak blijven Advance Care Planning-gesprekken met zorgverleners hierover uit. Slechts 5 tot 12% van de ouderen heeft het gesprek wel eens gevoerd met een zorgverlener. Dit blijkt uit onderzoek van Annicka van der Plas van het VU Medisch Centrum onder een groep patiënten van huisartsenpraktijken (n = 470 ouderen).

Naaste weet wat oudere wil

Euthanasie en reanimeren worden het meest genoemd als onderwerpen die met de huisarts besproken zijn. De belangrijkste reden om niet over wensen voor toekomstige zorg rond levenseinde te spreken is dat naasten wel weten wat de oudere wil.

Uit eerder blijkt inderdaad dat naasten de wensen van patiënten rond het levenseinde in 68% van de situaties correct voorspellen. Uit ditzelfde onderzoek is ook al gebleken dat naasten vooral weten wat de patiënt wil wanneer ze een scenario (beschrijving van een gebeurtenis of situatie) krijgen dat dichtbij de huidige gezondheidstoestand ligt. In scenario’s rond dementie of een CVA kwam de inschatting van naasten over gewenste zorg veel minder vaak overeen met wat de patiënt zelf aangaf. Juist in deze gevallen zijn vroegtijdige gesprekken rondom levenseinde van belang.

Drempel

Uit eerder onderzoek blijkt dat het opstellen van wilsverklaringen rond levenseinde samenhangt met leeftijd en ziekte. Wanneer mensen ziek en/of ouder worden zijn ze meer geneigd om hun voorkeuren vast te leggen. Overigens heeft 37% van de ouderen geen bezwaar om over wensen te spreken. De meeste (65%) patiënten hebben geen duidelijk idee over gezondheidsproblemen waar ze later mee te maken kunnen krijgen. Mogelijk is dit ook een drempel voor het voeren van Advanced Care Planning-gesprekken.

Tijdig beginnen

Hoewel veel 75-plussers wel nadenken over gewenste zorg rond levenseinde, komen ACP-gesprekken met de huisarts nog weinig voor. Door tijdig met ACP-gesprekken te beginnen is er tijd en gelegenheid om stapsgewijs met het ACP-proces rond levenseinde te starten en kan de patiënt zonder tijdsdruk informatie inwinnen en de informatie laten bezinken. Uit de nulmeting blijkt dat implementatie van ACP-gesprekken rond levenseinde gewenst is. Uit de nameting moet blijken of dit leidt tot een verhoogd aantal ACP-gesprekken rond levenseinde.

Rol ZONH

De daadwerkelijke implementatie van het organiseren en uitvoeren van de ACP-gesprekken in de woonzorgcentra en de huisartsenpraktijken wordt begeleid door Monique de Wit – Rijnierse, projectmanager bij ZONH. Zij zorgt ervoor dat het de huisartsen, de wijkverpleegkundigen, de praktijkondersteuners ouderenzorg en de EVV'ers lukt om het voeren van ACP-gesprekken over einde levensverwachtingen en –wensen in te passen in hun dagelijkse praktijkvoering en werkwijze. Zij biedt hierbij coaching on the job en ondersteuning op de werkvloer.(Monique werkt gedetacheerd vanuit ZONH voor dit VUmc implementatieproject samen met Annicka van der Plas, projectleider en postdoctoraal onderzoeker / sociale geneeskunde onderzoeker VU Medisch Centrum).

Bron: Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde

Meer weten?

Voor meer informatie neemt u contact op met Monique de Wit-Rijnierse

Monique de Wit-Rijnierse

072 - 541 4600

 

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht

Gerelateerd nieuws


Reageer op dit nieuwsbericht


Reacties (0)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven