Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

Netwerk Oncologische Zorg timmert verder aan de weg

Soort nieuws: ZONH nieuws
Thema: Organiseren van zorg
Datum: 13-12-2016

Eind november vond de eerste officiële ledenbijeenkomst plaats van het Netwerk Oncologische Zorg (NOZ). Een week later presenteerde het NOZ zich tijdens de regiobijeenkomst van het IKNL met als thema ‘Samen werken aan aanvullende oncologische zorg op maat’.

Sinds 2014 wordt onder begeleiding van ZONH gewerkt aan de vorming en borging van een multidisciplinair eerstelijnsnetwerk voor behandeling en begeleiding van (ex-) kankerpatiënten. Het initiatief is genomen door de Noordwest Ziekenhuisgroep samen met een aantal gespecialiseerde fysiotherapeuten. Alle eerstelijnsfysiotherapeuten, -diëtisten en psychosociale zorgverleners die zijn aangesloten bij dit netwerk, zijn werkzaam in de regio’s Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland.

Ledenbijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst met de leden schetste de voorzitter, Ann Taveirne, in grote lijnen welke stappen in de afgelopen jaren zijn gezet om tot het multidisciplinaire eerstelijnsnetwerk te komen. Er is veel werk verzet door diverse leden, zonder wiens inzet het netwerk nog niet zo ver zou zijn geweest. Tijdens de bijeenkomst werd met alle aanwezigen het glas geheven op de totstandkoming van het netwerk.

Werkgroepen

Er zijn drie werkgroepen actief: communicatie, kwaliteit en deskundigheidsbevordering:

Effectmeting

De leden van het NOZ hebben zich eveneens eraan verbonden mee te werken aan effectmeting. Door de maandelijkse aanlevering van geanonimiseerde patiëntgegevens wordt op netwerkniveau meer inzicht verkregen welke patiënten in het netwerk worden behandeld, door wie de patiënten worden verwezen en wat de behandelresultaten zijn. Op grond hiervan kan overleg plaatsvinden met de belangrijkste stakeholders (Noordwest ziekenhuisgroep en verzekeraars) en activiteiten voor het netwerk worden uitgezet, zoals deskundigheidsbevordering of PR richting bepaalde groepen verwijzers.

Regiobijeenkomst IKNL

Op 6 december jl. vond de regiobijeenkomst van het IKNL plaats met als titel ‘Samen werken aan aanvullende oncologische zorg op maat’. Binnen het plenaire deel heeft het NOZ zich gepresenteerd, waardoor de aanwezige zorgverleners uit de ziekenhuizen in andere regio’s (o.a. Amsterdam) eveneens op de hoogte zijn gebracht van het bestaan en de werkwijze van het netwerk.

Meer informatie

Meer weten?

Neem contact op met Liliane Sinke, projectmanager

Liliane Sinke

072 - 5414600

 

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht

Gerelateerd nieuws


Reageer op dit nieuwsbericht


Reacties (0)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven