Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

LESA Kindermishandeling herzien

Soort nieuws: ZONH nieuws
Thema: Zorg voor jeugd
Datum: 21-09-2016

Deze maand is de herziene versie van de Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak (LESA) kindermishandeling gepubliceerd. De publicatie volgt op een proces van ruim een jaar, waarin partijen en professionals, actief rond de zorg voor kind en jeugd, met elkaar in gesprek zijn gegaan om te komen tot een gezamenlijk gedragen herziene versie van deze LESA. 

Publicatie

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft de LESA geactualiseerd en als procesbegeleider gefungeerd in het proces. Het resultaat is nu klaar voor publicatie en implementatie. ZONH heeft in heel Noord-Holland samenwerkingsprojecten begeleid in signalering, het bespreekbaar maken en voorkomen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanuit deze ervaring heeft Jeanet Heinen, programmamanager ZONH, deelgenomen aan de klankbordgroep voor de herziene LESA.

Waarom herzien?

Sinds de vorige LESA Kindermishandeling (zes jaar geleden) is de Wet Meldcode Kindermishandeling in 2013 van kracht geworden. Een wet die bepaalt dat iedere professional de plicht heeft alert te zijn op kindermishandeling en te handelen naar de signalen die hij opmerkt. De wet biedt vooral kansen voor professionals om verder dan hun eigen domein af te stemmen en (gezamenlijk) te handelen bij vermoeden van kindermishandeling.

De herziene LESA biedt, evenals de Wet Meldcode Kindermishandeling, aandachtpunten, tips en handelwijzen om nog beter samen te werken rond kindermishandeling in de huidige en veranderende omgevingsdynamiek. Natuurlijk met het doel kindermishandeling eerder te signaleren of liever kindermishandeling waar mogelijk te voorkomen en kinderen zo gezond en gelukkig mogelijk te laten opgroeien.

Wat is nieuw?

In de nieuwe LESA is nog nadrukkelijker aandacht voor de samenwerking tussen huisartsen en Veilig Thuis, maar ook met partijen die, gefinancierd vanuit de gemeente, verantwoordelijk zijn voor de zorg aan jeugd, zoals de JGZ, jeugdteams, de CJG’s en jeugdzorgaanbieders. Ook sociale teams en maatschappelijk werkers kunnen een rol hebben in de samenwerking rond deze LESA.

De LESA biedt een goede basis voor regionale, gemeentelijke en lokale samenwerkingsafspraken tussen hulpverleners om vermoedens en acties met elkaar af te stemmen en te volgen tot een gewenst eindresultaat. Het gaat er uiteindelijk niet om wie wat doet, maar dat hetgeen dat wordt gedaan wordt afgestemd en adequaat en in samenspraak en afstemming gebeurt. Dit bevordert de samenwerking, het onderlinge vertrouwen tussen professionals en natuurlijk de veiligheid en gezondheid van kinderen die het betreft.

Meer informatie

Wilt u meer samenwerken met zorg en hulpverleners in uw wijk of dorp om kindermishandeling te signaleren en voorkomen met behulp van de LESA, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jeanet Heinen, programmamanager ZONH.

Meer weten?

Neem contact op met Jeanet Heinen, programmamanager

Jeanet Heinen

072 - 541 4600

 

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht

Gerelateerd nieuws


Reageer op dit nieuwsbericht


Reacties (0)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven