Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

Huisartsenzorg start met invulling O&I-financiering 2018

Soort nieuws: ZONH nieuws
Thema: Organiseren van zorg
Datum: 02-11-2017

In de regio's Midden-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland gaan de huisartsenorganisaties gezamenlijk aan de slag met de invulling van de Organisatie en Infrastructuur(O&I)-financiering voor 2018 en verder. Zij willen de komende maanden een plan ontwikkelen en gaan hierover actief met hun zorgpartners en met hun preferente zorgverzekeraar Zilveren Kruis in gesprek. Doel is optimaal gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden voor goede samenhangende zorg in hun regio's. ZONH ondersteunt hun aanpak.

Nieuw in zorgcontract

De O&I-module is dit jaar als nieuw onderdeel opgenomen in het inkoopcontract huisartsenzorg. Dit na drie jaar van voorbereiding door landelijke zorgorganisaties, zorgverzekeraars en overheid. Het nieuwe beleid is ook beleidsmatig vastgelegd in een NZA-beleidsregel als kader voor de invoering. Het nieuwe beleid heeft als doel om de organisatie van eerstelijnszorg verder te versterken, primair van en rond de huisartsenzorg. Het gaat dan om de organisatie binnen praktijken, de samenwerking met zorgpartners in dorp en wijk, inclusief de GEZ-gezondheidscentra, de ketenzorg en de regionale organisatie van huisartsen en eerstelijn.

Aanleidingen

Een belangrijke aanleiding voor dit nieuwe beleid zijn de taakverschuivingen die naar de eerstelijn al plaatsgevonden hebben en nog verder gaan plaatsvinden. Onder andere op de terreinen van ouderenzorg, ggz, jeugdzorg en de zorg voor chronisch zieken. Vanuit oogpunten van kwaliteit en kosten van gezondheidszorg zet de overheid in op verdere opvang van zorgvraag in eerstelijn en beperking van intramurale zorgverlening. Hiervoor is een krachtige eerstelijnsorganisatie noodzakelijk.

Kansen en risico's

Hoe die krachtige eerstelijnsorganisatie vorm krijgt is in de plannen niet precies uitgewerkt. Per regio mogen de betrokken partijen en hun -preferente- verzekeraar dat samen verder uitzoeken. Daarbij gaat het bestaande beleid voor praktijk, wijk-, en ketenorganisatie deels op de helling. En ook voor de GEZ-gezondheidscentra wordt het beleid veranderd. De vernieuwing brengt dus naast kansen ook risico's met zich mee.

Het proces is nu gestart. De verzekeraars zijn reeds bezig met het bepalen van hun inkoopbeleid voor 2019. In april moet dat op hoofdlijnen bekend zijn. Voor het onderdeel O&I zien zij 2018 als een overgangsjaar. In dit jaar worden de plannen per regio ontwikkeld en afgestemd om deze dan per 2019 in te voeren.

Eerste fase O&I-aanpak

In Zaanstreek-Waterland en Midden-Kennemerland pakken de huisartsenorganisaties nu gezamenlijk deze opgave op. Het betreft in eerste instantie bestuurders van de huisartsenverenigingen HZW en HVMK, de zorgroep SEZ, huisartsenlaboratorium SALT en drie GEZ-gezondheidscentra in de regio's. Maar het is nadrukkelijk de inzet om deze verkenning met alle betrokken huisartsen en aanpalende belanghebbenden samen te doen. Ook met de andere zorgaanbieders.

Vanuit ZONH wordt het projectj ondersteund door programmamanager Mart Stel. Voor mee informatie over dit traject of over O&I in het algemeen kunt u met hem contact opnemen.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Mart Stel, Programmamanager.

Mart Stel, programmamanager

06 10 90 39 11

 

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht

Gerelateerd nieuws


Reageer op dit nieuwsbericht


Reacties (0)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven