Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

Huisarts Paul Grootes: “Samen een klap geven op de losse eindjes”

Soort nieuws: ZONH nieuws
Datum: 20-03-2018

Op 26 april wordt het eerste Convenant Medicatieveiligheid getekend door huisartsen, apothekers en thuiszorgorganisaties in de regio Zaanstreek-Waterland. Paul Grootes, huisarts in De Rijp bij Huisartsenpraktijk Grootes en Allick, is vanuit het Bestuur Huisartsencoöperatie Zaanstreek-Waterland nauw betrokken bij de formulering van het convenant in de regio.

“Ongeveer een half jaar geleden werd ik gevraagd dit samen met mijn collega Maaike Rietbergen op te pakken. Ik had niet eerder gehoord van een convenant Medicatieveiligheid, maar zie er wel de meerwaarde van. Het opstellen van het convenant forceert om contacten te leggen en een netwerk te ontwikkelen.” De regelgeving die wordt opgenomen in het convenant is niet nieuw. Paul: “Veel is al wettelijk vastgelegd of plaatselijk afgesproken. Daardoor heeft het convenant ook geen dwingend karakter. Het is een meer praktische uitwerking van die regelgeving: hoe doe je het nou precies?” Volgens Paul is het even zoeken op welke schaal afspraken worden vastgelegd: “Met het convenant geef je samen een klap op de losse eindjes. Er kan veel worden ondervangen met bestaande richtlijnen, maar werkende weg ontdek je hier en daar hiaten. Ik schrijf als huisarts bijvoorbeeld medicatie voor, maar hoe komt dat bij een patiënt terecht die medicijnen zelf niet meer kan ophalen en ook geen familielid of buurvrouw heeft die dit voor de patiënt kan doen? En wie pakt daarin welke rol op? Over dat soort vraagstukken buig je je gezamenlijk. Vervolgens ga je in gesprek over de uitwerking van het convenant en is er ruimte voor reflectie.”

Persoonlijk overleg met betrokken zorgverleners

Behalve een uniforme richtlijn, ziet Paul ook andere voordelen van het convenant. “Het is goed om het netwerk te kennen en te weten van elkaar waar zich problemen voordoen. Je weet wie welke rol heeft en snapt beter waar zorgverleners tegenaan lopen. Zo bleek op de bijeenkomst met de thuiszorgorganisaties dat het verschil tussen klaarzetten, aanreiken en toedienen van medicatie voor hen soms ook van belang is om te zorgen dat de medewerker met het juiste deskundigheidsniveau langsgaat. En als iemand bijvoorbeeld tijdelijk wat meer ondersteuning nodig heeft om een kuur met antibiotica goed te gebruiken kan dat ook een andere inzet van de thuiszorg nodig maken. Er blijven ondanks een convenant nog genoeg situaties over waarbij persoonlijk overleg met de betrokken zorgverleners noodzakelijk is. Het is goed om een plek te maken waar structurele problemen in de samenwerking tussen artsen, apothekers en thuiszorgorganisaties besproken kunnen worden.” Op 26 april zullen huisartsen, apothekers en afgevaardigden van zorgorganisaties het convenant Medicatieveiligheid voor de regio Zaanstreek-Waterland tekenen. “Welke uitwerking het convenant straks zal hebben, moet de toekomst uitwijzen.”

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht

Gerelateerd nieuws


Reageer op dit nieuwsbericht


Reacties (0)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven