Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

Groot onderzoek naar kwetsbare ouderen

Soort nieuws: Nieuws voor u geselecteerd
Thema: Ouderenzorg
Datum: 08-03-2017

Zeventien organisaties in de zorg werken samen voor een stevige basis voor goede zorg voor kwetsbare ouderen. Deze coalitie start een landelijk onderzoek naar de ouderenzorg en benut daarbij bestaande onderzoeken. De organisaties brengen op grote schaal in beeld wat goed gaat en wat beter kan, welke oplossingen zinvol zijn en welke niet. Aan Nederlanders – zowel particulieren als professionals – wordt gevraagd om hun kennis en ervaringen te delen.

Bron: Zorgenz

De zorg voor kwetsbare ouderen kan en moet beter, vinden deze organisaties. De ouderenzorg in Nederland is zo complex, dat de problemen nauwelijks kunnen worden opgelost. Met de vergrijzing nemen de problemen verder toe. Ouderen die langer thuis wonen, redden het vaak niet alleen. Veel mantelzorgers zijn overbelast, en het regelen van hulp en hulpmiddelen is voor veel mensen ingewikkeld en kostbaar.

Totaalbeeld

Met nieuwe kabinetsplannen op korte termijn en gemeenteraadsverkiezingen in 2018, wil de coalitie bewerkstelligen dat geld en oplossingen voor ouderenzorg daar terecht komen, waar ze het hardste nodig zijn. Daartoe wil ze de problemen van thuiswonende ouderen met een kwetsbare gezondheid in kaart brengen. Om een goed beeld te krijgen van knelpunten zijn er digitale enquêtes opgesteld voor ouderen, hun naasten en voor zorgprofessionals. Er zijn twee vragenlijsten: een voor particulieren en een voor zorgprofessionals. Mensen die moeite hebben met het invullen van een digitale vragenlijst, kunnen hun melding telefonisch doen via het nationale zorgnummer: 0900 2356780 (20 cent per gesprek). Tevens betrekken de organisaties zoveel mogelijk partijen die een rol hebben in de zorg voor ouderen met een kwetsbare gezondheid bij het onderzoek. Ook koepels van ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties worden daarvoor benaderd. Zo kunnen de knelpunten in samenhang worden bekeken om vanuit een totaalbeeld te komen tot oplossingen.

Deelnemende organisaties

De zeventien organisaties die de samenwerking initiëren zijn: Patiëntenfederatie Nederland, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), apothekerskoepel KNMP, Alzheimer Nederland, KBO-PCOB, Verenso, Per Saldo, InEen - vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Branchevereniging Thuiszorg Nederland (BTN), Osteoporose Vereniging, Mezzo, Parkinson Vereniging, Nederlandse Patiëntenvereniging, ReumaZorg Nederland en Landelijke adviesgroep eerstelijnsgeneeskunde voor ouderen (Laego).

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht

Gerelateerd nieuws


Reageer op dit nieuwsbericht


Reacties (0)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven