Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

Groen licht voor start Neuronetwerk Midden-Kennemerland

Soort nieuws: ZONH nieuws
Thema: Organiseren van zorg
Datum: 24-11-2015

Begin november vond een bijeenkomst plaats voor de huidige leden van het eerstelijnsnetwerk CVA in Midden-Kennemerland. Doel van de bijeenkomst was het peilen van de mening over de door de projectgroep ontwikkelde missie/visie, toelatingscriteria en nieuwe naam. Eén van de resultaten is dat het netwerk verder gaat onder de naam Neuronetwerk Midden-Kennemerland.

Inleiding

Sinds het voorjaar begeleidt ZONH het eerstelijnsnetwerk CVA in de regio Midden-Kennemerland met een verdere professionalisering, waarbij tevens de doelgroep wordt verbreed naar alle patiënten met chronisch neurologische aandoeningen. Zie ook het project Netwerk Chronisch Neurologische Aandoeningen.

Resultaten

De begeleiding heeft geleid tot het opstellen van een nieuwe missie/visie, formulering van toelatingscriteria en een nieuwe naam: Neuronetwerk Midden-Kennemerland. Er heeft een oriëntatie plaatsgevonden op de gewenste rechtsvorm voor het Neuronetwerk. De voorkeur gaat uit naar het oprichten van een vereniging. Nog voor het einde van het jaar zullen hiervoor concrete stappen worden gezet: opstellen statuten en toelatings- en samenwerkingovereenkomst. Hierbij wordt een extern adviseur betrokken.

In samenspraak met Heliomare/RKZ wordt een basisscholing vormgegeven. Het streven is erop gericht dat deze scholing in het eerste helft van 2016 wordt gegeven. Alle netwerkleden dienen deze multidisciplinaire basisscholing te volgen.

Taakverdeling

Alle netwerkleden hebben tijdens de laatste netwerkbijeenkomst aangegeven welke taken zij binnen het netwerk zouden willen vervullen. Naast bestuursfuncties gaat het hierbij om taken onder andere op het gebied van PR, scholing, kwaliteit en toetsing. Op die manier neemt de betrokkenheid van de leden bij het netwerk toe en worden de te verrichten werkzaamheden verdeeld over meerdere mensen. Dit komt de slagkracht van het netwerk ten goede.

Rol ZONH

Voordat het project wordt afgerond, richt de begeleiding van ZONH zich met name op het maken van samenwerkingsafspraken met de partners van Zorggroep IJmond binnen de ketenzorg rondom mensen met chronisch neurologische aandoeningen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over dit project of het bouwen van multidisciplinaire netwerken, dan kunt u terecht bij Liliane Sinke.

Meer weten?

Neem contact op met Liliane Sinke, projectmanager

Liliane Sinke

072-541 4600

 

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht

Gerelateerd nieuws


Reageer op dit nieuwsbericht


Reacties (0)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven