Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

Goede resultaten PROMs in de fysiotherapie en oefentherapie

Soort nieuws: ZONH nieuws
Thema: Organiseren van zorg
Datum: 21-06-2016

Uit Noord-Holland Noord hebben 100 fysio- en oefentherapeuten, aangesloten bij het Rug-netwerk, deelgenomen aan de pilot PROMs. Afgelopen maart heeft het Rug-netwerk het eindrapport van de pilot ontvangen. De resultaten benoemd in het rapport zijn bemoedigend voor verdere stimulering van PROMs in de fysio- en oefentherapie.

De pilot

Het hoofddoel van deze pilot was om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken aan de hand van ‘Patiënt Reported Outcome Measures’ (PROMs). PROMs zijn meetinstrumenten die gebruikt kunnen worden om de gezondheid van de patiënt in kaart te brengen en uitkomsten van zorg te meten zoals die door de patiënt zelf gerapporteerd worden. Er is getest of de behaalde scores op de PROMs een valide weergave zijn van het behandelresultaat en als uitkomstindicator van de fysiotherapeutische/oefentherapeutisch zorg ingezet kunnen worden. Het onderzoek is uitgevoerd door IQ healthcare en Radboud UMC.

Uit de evaluatie blijkt dat oefen- en fysiotherapeuten positief tegenover het gebruik van PROMs staan in het klinisch redeneren en het gebruik van de uitkomsten voor transparantiedoeleinden. De scholing heeft bijgedragen aan de kennis van PROMs en hoe deze te gebruiken in de interactie met de patiënt. Ook kwamen ontwikkelpunten naar voren zoals routine in gebruik van PROMs en benodigde aanpassingen in het Elektronische Patienten Dossier (EPD).

Conclusies

Enkele conclusies, zoals beschreven in het rapport zijn:

Verloop van onderzoek

In verschillende bijeenkomsten zijn de therapeuten getraind en gecoacht in het toepassen van de PROMs in de dagelijkse praktijk. Deelnemers hebben een persoonlijk implementatieplan opgesteld. Daarin is beschreven waaraan zij de komende periode gaan werken om de PROMs op een routinematige en betekenisvolle manier toe te passen. Daarnaast wordt er data verzameld om de uitkomsten te meten. D.m.v. peer assesment en feedback worden deze uitkomsten en tussenresultaten met elkaar in groepsverband besproken.

Positief resultaat

Therapeuten zijn meer PROMs gaan gebruiken en gebruiken PROMs geïntegreerd in het klinisch proces als onderdeel van diagnostiek, het stellen van doelen en voor het evalueren van de vooruitgang. De positieve attitude is van essentieel belang voor het verder opbouwen van routine in het meten van patiënt-gerapporteerde uitkomsten bij intake en na afloop van de behandeling.

Scholing draagt in belangrijke mate bij aan de bewustwording van de toepassingsmogelijkheden van PROMs in de therapeutische diagnostiek en behandeling. In dit rapport staat dat het Rug-netwerk als pilot binnen het onderzoeksprogramma Masterplan Kwaliteit in Beweging een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de Landelijke database fysiotherapie (LDF).

Wilt u meer weten over deze pilot? 

Lees meer op de projectpagina Proms in de fysio-en oefentherapie of neem contact op met Myrthe Brachel-Pap.

Meer weten?

Neem contact op met Myrthe Brachel-Pap, projectmanager

Myrthe Brachel-Pap

072-541 4600

 

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht

Gerelateerd nieuws


Reageer op dit nieuwsbericht


Reacties (0)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven