Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

GC Broekpolder aan de slag met Positieve Gezondheid!

Soort nieuws: ZONH nieuws
Thema: Wijkgerichte zorg
Datum: 16-06-2017

Gezondheidscentrum Broekpolder in Heemskerk gaat mensen uit de wijk versterken in het positief beïnvloeden van hun gezondheid. Diverse betrokken disciplines werken samen aan het verbeteren van de ervaren gezondheid van kwetsbare mensen uit de wijk via het project ‘Aan welk wiel draai jij?’.

Samenwerking

In dit project wordt een brede samenwerking gezocht in Heemskerk. Zo zijn de relevante disciplines van het Gezondheidscentrum Broekpolder betrokken (huisartsen met POH’s, oefentherapie, leefstijlcoach, thuiszorg, eerstelijnspsycholoog en POH-GGZ). Daarnaast zijn andere partijen in zorg en welzijn betrokken (GGD, Welschap, sociaal wijkteam).

Geïnspireerd op de definitie van Positieve Gezondheid van Machteld Huber wordt in dit project gewerkt aan het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Doel van dit project is dat mensen in Heemskerk met een chronische aandoening en/of met kwetsbaarheid op sociaaleconomisch vlak, versterkt worden in het zelf positief beïnvloeden van hun gezondheid. De wensen van de mens in het contact met professionals en het stimuleren van eigen regie staan hierbij centraal.

Aan welk wiel draai jij?

Vanaf juli worden mensen bij de oproep voor intake of jaarcontrole uitgenodigd om de test over positieve gezondheid in te vullen. In deze test beoordelen mensen zelf hoe tevreden zij zijn met het eigen functioneren op zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren. Vervolgens wordt gevraagd of er behoefte is aan een gesprek over de uitkomsten van de test. Door dit gesprek ontstaat bij deelnemers meer inzicht in datgene wat belangrijk is voor de eigen gezondheid en welk aspect iemand zou willen veranderen. Afhankelijk van de wens van de deelnemer wordt de volgende stap bepaald. De deelnemer is hiermee aan zet en bepaalt aan welk wiel hij of zij wil draaien.

Bewustwording

Werken vanuit Positieve Gezondheid vraagt een andere manier van kijken, denken en werken. Dat geldt voor patiënten/cliënten, individuele zorgprofessionals en voor multidisciplinaire netwerken op wijkniveau. Dit project is een aanzet om binnen gemeente Heemskerk met een andere bril naar gezondheid te gaan kijken. Het project maakt deel uit van het programma ‘Gezond in …Heemskerk’. Met dit programma werkt gemeente Heemskerk aan het versterken van de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden en inpassing in het reguliere beleid. De achterliggende gedachte is dat de gemeente gezondheidsverschillen effectief kan verkleinen door een brede en duurzame aanpak in de buurt of wijk, met een actieve rol voor de inwoners zelf en andere (lokale) organisaties.

Begin 2018 worden de uitkomsten van het pilotproject ‘Aan welk wiel draai jij? van Gezondheidscentrum Broekpolder verwacht en geëvalueerd.

Meer informatie

Meer informatie over Positieve Gezondheid is te vinden op de website van het Institute for Positive Health.

Meer weten?

Neem contact op met Mariska Laros, projectmanager

Mariska Laros

072-541 4600

 

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht

Gerelateerd nieuws


Reageer op dit nieuwsbericht


Reacties (0)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven