Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

Eerste lijn denkt met veel enthousiasme mee over gezondheidsnota Haarlem

Soort nieuws: ZONH nieuws
Thema: Wijkgerichte zorg
Datum: 03-11-2016

“Belangrijkste les: de achterstandswijken gaan snel achteruit, er is vernieuwende aanpak met focus nodig en de hulpverleners moeten veel meer werken met ervaringsdeskundigen: ze kennen ‘de andere milieus’ onvoldoende en krijgen (daardoor) onvoldoende toegang. Eerlijke conclusies & hoopvolle avond” aldus Eelco Koolhaas die samen met ZONH de bijeenkomst op het stadhuis in Haarlem begeleidde. 

Helpen lokaal beleid vormgeven

Op uitnodiging van wethouder Jur Botter kwamen op 1 november eerstelijnszorgverleners, waaronder vooral veel huisartsen, bijeen om input te geven voor de Haarlemse nota Volksgezondheid. Aanleiding voor de wethouder is de geringe betrokkenheid van professionals in het veld bij het tot stand komen van de gezondheidsnota. Tijdens de bijeenkomst konden zorgverleners lokale accenten voor de nota aangeven. Opvallend was dat spontaan voorbeelden van projecten werden gedeeld als Welzijn op Recept, Burenhulp en Vitaal Haarlem Oost.


Storyboard naar aanleiding van gesprekken met zorgverleners voorafgaand aan de bijeenkomst

Hartekreet: “help de zorgverlener helpen”

Een eerste aanzet voor de nota is gedurende de avond met elkaar gemaakt. Het accent ligt daarbij op het gebruiken van gemeenschappen en netwerken om de zorg bij de mensen te brengen. Het is belangrijk dat iedereen (zorg en sociaal domein) elkaar kent en vindt in de wijk. Dit zorgt voor warme overdracht. Gebruik hiervoor een digitaal netwerk met “smoelenboek” en sociale media, digitale platforms/overleggen en zelfs virtuele vergaderingen en overleggen. Daarbij hoeven niet zozeer nieuwe netwerken opgezet te worden, maar is wel samenwerking nodig in het verdiepen van bestaande netwerken en contacten, of hulp bij het ontdekken van het bestaande.

De uitkomsten worden door Jan de Wit en Eelco Koolhaas verwerkt in een boekje. Deze wordt als onderlegger gebruikt bij het samenstellen van de gezondheidsnota.

Wethouder Jur Botter sluit de bijeenkomst af onder dankzegging voor het enthousiasme dat na een werkdag nog opgebracht is door de deelnemers. Hij geeft aan, dat ondanks dat de gemeente Haarlem nog schuld heeft, nu € 25 miljoen extra gereserveerd wordt voor het sociale domein.

Het was voor beide partijen een erg nuttige avond. Op 21 november vindt een soortgelijke bijeenkomst plaats in Zandvoort. U kunt zich hier nog voor opgeven door een e-mail te sturen naar info@wegwijz.org.

Meer weten?

Neem contact op met Jan de Wit, projectmanager

Jan de Wit

072-541 4600

 

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht

Gerelateerd nieuws


Reageer op dit nieuwsbericht


Reacties (0)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven