Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

CVA netwerk Zaanstreek krijgt verder vorm

Soort nieuws: ZONH nieuws
Thema: Organiseren van zorg
Datum: 18-04-2017

Eind maart jl. vond een informatie bijeenkomst plaats over het CVA netwerk Zaanstreek i.o. Centraal stond het goed informeren van de belangstellende zorgverleners over de opzet en koers van het netwerk, zodat zij een keuze konden maken of ze zich zouden aansluiten bij dit netwerk.

Inleiding

Sinds begin 2016 begeleidt ZONH de totstandkoming van een multidisciplinair (fysio- oefentherapie/logopedie en ergotherapie) CVA in de Zaanstreek. Doel is het verbeteren van de zorg en het organiseren van zorg in de buurt voor patiënten die een CVA hebben doorgemaakt in de gemeenten Zaanstad/Wormerland/Oostzaan.  

Tweede informatiebijeenkomst

De bijeenkomst van maart vond plaats bijna één jaar na een eerdere informatiebijeenkomst. Tijdens de eerste bijeenkomst in 2016 konden diverse onderwerpen nog niet concreet worden gemaakt. Dit was nu anders. Naast presentatie van de missie/visie deden de diverse werkgroepen verslag van de door hen bereikte resultaten en ontwikkelplannen.

Werkgroep deskundigheidsbevordering

In september wordt incompany de 2-daagse basisscholing neurorevalidatie van het ITON in het Zaans Medisch Centrum gehouden. Daarnaast wordt gewerkt aan de opzet en start van intervisie en worden mogelijkheden onderzocht voor meeloopstages. Tevens wordt per discipline de gebruikte klinimetrie bij de behandeling van CVA-patiënten in kaart gebracht. Gedacht wordt aan organisatie van een netwerkbijeenkomst waarin deze klinimetrie wordt besproken en met name wordt ingegaan op juiste interpretatie van de resultaten van de diverse meetinstrumenten.

Werkgroep kwaliteit

Het netwerk kiest (vooralsnog) niet voor het oprichten van een aparte juridische entiteit. De leden van het netwerk willen onderling een samenwerkingsovereenkomst afsluiten, waarin de taken en bevoegdheden zijn vastgelegd. De inhoud van de overeenkomst is inmiddels gereed. De werkgroep heeft voor de zorgverleners die lid willen worden de algemene- en de discipline specifieke toelatingscriteria opgesteld. Er is een concept zorgpad geschreven, waarin een centrale rol wordt toegekend aan CVA-verpleegkundigen. Momenteel zijn er nog geen CVA-verpleegkundigen die deze rol kunnen vervullen. De werkgroep gaat verder met het formuleren van heldere overdrachtsafspraken.

Werkgroep PR/communicatie 

Het logo is ontwikkeld en er wordt hard gewerkt aan het live gaan van de website. Zodra de inschrijvingen van het netwerk zijn verwerkt, wordt de sociale kaart gevuld op de website. Er zijn inmiddels visitekaartjes voorhanden. Een flyer met informatie over het netwerk en de diverse disciplines verschijnt op zeer korte termijn, mede met het oog op de Dag van de Beroerte op 9 mei a.s. Tijdens deze dag presenteert het netwerk zich in de hal van het Zaans Medisch Centrum. De werkgroep PR/communicatie werkt verder aan de hand van het opgestelde communicatieplan.

Inschrijvingen

Inmiddels hebben naast de kerngroepleden zich 12 eerstelijns zorgverleners aangemeld voor het netwerk. Het grootste deel hiervan zijn fysiotherapeuten (8). Daarnaast zijn logopedisten, ergotherapeuten en oefentherapeuten vertegenwoordigd.

Meer informatie

Wilt u zich inschrijven voor het CVA netwerk Zaanstreek? Vul dan dit inschrijfformulier in en mail het volledig ingevuld en ondertekend naar l.sinke@zonh.nl

Heeft u vragen over dit project of het bouwen van multidisciplinaire netwerken dan kunt u terecht bij Liliane Sinke.

Meer weten?

Neem contact op met Liliane Sinke, projectmanager

Liliane Sinke

072 - 541 4600

 

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht

Gerelateerd nieuws


Reageer op dit nieuwsbericht


Reacties (0)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven