Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

Bewoners Huiswaard nemen zorg in eigen hand

Soort nieuws: ZONH nieuws
Thema: Beter gezond in de buurt
Datum: 28-06-2016

Bewoners in de Alkmaarse wijk Huiswaard willen meer zelf gaan regelen aan hulp- en zorgverlening in de wijk. Onder regie van de wijkvereniging gaan ze daarvoor onder andere een eigen ‘Contactpunt’ starten en de verbetering van de woonomgeving versterken. Ook wordt de inzet van vrijwilligers in de wijk verder uitgebreid en alle informatie over zorg en welzijn in de wijk op één digitaal wijkplein beschikbaar gemaakt.

Dit bleek op een wijkavond van maandag 27 juni naar aanleiding van een in de april in Huiswaard gehouden bewonersenquête over gezondheidszorg en welzijn in de buurt. Circa zestig wijkbewoners en vertegenwoordigers van hulp en zorgdiensten en gemeente Alkmaar bespraken hier de plannen van de wijkvereniging naar aanleiding van de enquête-uitslagen.

Eenzaamheid en verkeer

De enquête, gehouden met ondersteuning van ZONH, bleek met name door oudere wijkbewoners ingevuld. Daarvan wonen er in Huiswaard ruim bovengemiddeld. Dit kleurde het uit de enquête blijkende hoofdproblemen. Zo is gebrek aan passend contact en eenzaamheid een belangrijk vraagstuk onder ouderen en ook de leefbaarheid en toegankelijkheid van de directe leefomgeving.
Het verkeer in de wijk bleek daarbij een belangrijke bron van zorg voor de gezondheid. Zowel door overlast van rijdend als van stilstaand verkeer. Tijdens de wijkavond was dit dan ook een belangrijk punt van gesprek tussen bewoners en o.a. de wijkagent en de gebiedsconsulent van de gemeente. Ook maken veel deelnemers aan de enquête zich zorgen over de beschikbaarheid van voldoende goede zorg als dat nodig is door ziekte en/of gebreken.

Veel bereidheid tot vrijwilligerswerk

Over de huidige zorgverlening in de wijk zijn de meeste invullers van de enquête zeer tevreden. Enkele opmerkingen waren er over onder meer de toegankelijkheid van sommige voorzieningen, ook per telefoon.
Veel van de deelnemers zeggen zelf ook al veel aan de eigen gezondheid te doen en dat belangrijk te vinden. Ook gaf ruim een kwart aan al vrijwilligerswerk in of buiten Huiswaard te doen en was 17% van de invullers bereid om ook iets te gaan doen. De wijkvereniging wil ook die capaciteit graag verder aanboren. Daarvoor is wel een krachtige organisatie nodig. Meerdere malen kwam ook de informatievoorziening en uitwisseling tussen bewoners onderling en met dienstverleners en gemeente aan de orde. Veel bewoners gaven aan daar graag een wijkgerichte bundeling voor te zien.

Contactpunt Huiswaard

Wijkvereniging Huiswaard wil met alle aanwezige en deels ook nieuwe vrijwilligers meerdere punten uit de enquête aan gaan pakken. Voorzitter Ab Olie lichtte tijdens de bewonersavond de voornemens toe. Zo is de vereniging met een kerngroep van zes vrijwilligers in voorbereiding met het Contactpunt Huiswaard. Bewoners die dat nodig hebben kunnen hier per september terecht voor een praatje of voor ‘eerstehulp bij vragen’. De vrijwilligers van het Contactpunt helpen dan om de juiste informatie of oplossing voor de vragen te vinden. Een idee is ook om de cirkel van contacten rond het Contactpunt ook per straat of buurt in Huiswaard te gaan organiseren. Zodat goede verbinding in de wijk versterkt wordt.

Verder lezen? 

Verslag enquete en presentaties:

Meer weten?

Neem contact op met Mart Stel, programmanager

Mart Stel

072 - 5414600

 

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht

Gerelateerd nieuws


Reageer op dit nieuwsbericht


Reacties (0)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven