Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven

'Als gezondheid centraal staat'

Soort nieuws: ZONH nieuws
Thema: Organiseren van zorg
Datum: 07-10-2016

Wat betekent het voor de samenwerking tussen inwoners en zorgverleners, tussen regulier en complementair werkende zorgaanbieders en tussen partijen in de nulde, eerste en tweede lijn als je gezondheid consequent als uitgangspunt neemt?

Daarover ging de bijeenkomst 'Als gezondheid centraal staat' op 30 september. Inwoners, zorgaanbieders, gemeenten en andere partijen uit Noord-Holland Noord waren uitgenodigd om samen antwoorden te zoeken op bovenstaande vraag. De bijeenkomst is georganiseerd door de initiatiefgroep Zorg met Elkaar en ZONH. Chantal Walg, schrijver van het boek ‘Gezond Centraal’, was als gastspreker aanwezig.

Foto rechts: Een groep vult gezamenlijk de spin in 

Chantal Walg; gezond centraal en denken vanuit de bedoeling

De bijeenkomst begon met een inleiding door Chantal Walg. Zij gaf aan dat er twee transformaties nodig zijn om de zorg te kunnen hervormen:

  1. Het expliciet centraal stellen van gezondheid in plaats van ziekte.
  2. Het veranderen van de denkrichting vanuit de bedoeling, in plaats van vanuit het systeem, het zorgstelsel.

Om de eerste transformatie vorm te kunnen geven, is een brede blik op gezondheid wenselijk. De definitie van gezondheid als het veerkrachtig omgaan met uitdagingen op lichamelijk, emotioneel en sociaal gebied, zoals door Machteld Huber beschreven in het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, leent zich daar goed voor. Voor de tweede transformatie is het van belang om antwoorden te zoeken op de vraag waarom we doen wat we doen.


Tijdens de bijeenkomst zijn ‘Hartekreten’ geformuleerd

Zes dimensies van Positieve Gezondheid

De spin is een tool om de ervaren gezondheid aan de hand van zes dimensies in kaart te brengen. Dit is het vertrekpunt voor een gesprek. Nadat de deelnemers ervaring opgedaan hadden met het invullen van hun eigen spin, gingen ze aan de slag om gezamenlijk het netwerk in kaart te brengen aan de hand van de zes dimensies van gezondheid, te weten: de fysieke dimensie, de mentale dimensie, zingeving, sociaal-maatschappelijk functioneren, kwaliteit van leven en dagelijks functioneren. Daarnaast werd gevraagd om aan te geven wat er nog ontbreekt en daarbij gaven alle vier de groepen aan dat de verbinding mist. Er gebeurt heel veel, maar er is sprake van versnippering, er is behoefte aan samenhang en er moeten verbindingen tot stand gebracht worden.


De gezamenlijk ingevulde spin

Nadenken over de toekomst

In het middaggedeelte is gewerkt aan een concreet toekomstbeeld: hoe ziet het er in 2020 uit. Ook is een agenda gemaakt voor het eerstvolgende overleg van Zorg met Elkaar.
Een (niet volledige) impressie van het toekomstbeeld:

Op de agenda voor het eerstvolgende overleg van Zorg met Elkaar staat in elk geval de vraag hoe het netwerk op de juiste manier vergroot kan worden. Welke partijen werken al met Positieve Gezondheid en hoe kunnen ze aansluiten. Daarnaast de vraag welke ervaringen elders in het land als voorbeeld kunnen dienen voor de regio Noord-Holland Noord met een zwaartepunt in Noord-Kennemerland. In elk geval werken in de Noordelijke Maasvallei een groot aantal partijen op basis van Positieve Gezondheid samen in een netwerk.

Meer informatie

Meer informatie over Positieve Gezondheid is te vinden op de website van het Institute for Positive Health. En op de website van Chantal Walg: www.gezondcentraal.nu. Daar is ook meer informatie te vinden over haar boekje 'Gezond Centraal'.

Meer weten?

Neem contact op met Meike Hornstra, programmamanager

Meike Hornstra

072-541 4600

 

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht

Gerelateerd nieuws


Reageer op dit nieuwsbericht


Reacties (0)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van het ZONH-nieuws in uw regio? Schrijf u gratis in voor onze digitale nieuwsbrief.

Inschrijven