Nieuw!! Magazine Zelfzorg


Lees meer >>

Opbrengst regiobijeenkomsten

Zelfzorg beleven tijdens regiobijeenkomsten.
Lees meer >>

Project: Burenhulp en Zorg in de wijk

Een initiatief in Haarlem voor en door bewoners uit de wijk die elkaar helpen door bijvoorbeeld een klusje of boodschap te doen.
Lees meer >>

Zelfzorg in het nieuws

Lees hier het laatste nieuws over zelfzorg.
Lees meer >>

Zelfzorg initiatieven

Lees hier over initiatieven op het gebied van zelfzorg.
Lees meer >>

Kompas voor Zelfzorg

ZONH -Kompas voor zelfzorg logoZelfzorg doe je samen!

Wie onderschrijft het nut van zelfzorg niet? Zelfzorg stelt mensen in staat om zoveel mogelijk voor zichzelf te kunnen zorgen en te kunnen beslissen over eigen zorg en gezondheid. Dit draagt bij aan de kwaliteit van leven van iedereen en werkt ook nog kostenbesparend. Maar zelfzorg is geen pil die je voorschrijft, oefening die je adviseert of beleidsdocument dat je implementeert. Het écht in staat stellen van inwoners om zoveel mogelijk regie op hun eigen gezondheid te houden vraagt in eerste instantie méér inspanning dan alleen medisch handelen.

Voor zelfzorg is nauwe samenwerking tussen zorg, welzijn en de patient het uitgangspunt. Daarom zoekt ZONH, vanuit haar primaire taak als verbinder, samen met partners uit het veld naar de rol die hierbij vervuld kan worden door zowel de zorgprofessional als de hulpverlener vanuit het sociale domein. Dit in nauwe relatie tot de patiënt en zijn omgeving. Daarbij kiezen we als uitgangspunt voor een definitie van gezondheid, die meer past binnen de huidige ontwikkelingen. 

Definitie gezondheid (Huber c.s.):
Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Deze definitie neemt de veerkracht van mensen mee. Mensen kunnen met een ziekte om leren gaan en daarnaast toch nog behoorlijk gezond in het leven staan.

Op deze pagina verzamelen we nieuws, projecten, tweets, filmpjes en foto's over zelfzorg. Heeft u iets om onze verzameling completer te maken? Laat het ons weten via info@zonh.nl

Zelfzorg in beeld

Hoe ga je om met je leven en de beperkingen die je daarin ervaart? Anita Boerkoel vertelt haar verhaal. Zij werkt aan continue verbetering en persoonlijke groei en vraagt haar omgeving daarin mee te denken. Vanuit haar coachingpraktijk stimuleert zij mensen zoveel mogelijk uit het leven te halen.

 

Meer weten?
Neem contact op met Jeanet Heinen, programmamanager

Jeanet Heinen
072 - 541 4600