Nieuws Wijkgerichte zorg

GC Broekpolder aan de slag met Positieve Gezondheid!

Soort nieuws: ZONH nieuws
16-06-2017 - Gezondheidscentrum Broekpolder in Heemskerk gaat mensen uit de wijk versterken in het positief beïnvloeden van hun gezondheid. Diverse betrokken disciplines werken samen aan het verbeteren van de ervaren gezondheid van kwetsbare mensen uit de wijk vi...
Lees verder

Meer weten?

Heeft u behoefte aan meer gedetailleerde informatie? Neem dan contact op met:


Mart Stel, programmamanager
072 - 541 4600 / 06 10903911

Wijkgerichte zorg

Wijkgerichte zorg is een paraplubegrip dat in ieder geval verwijst naar een integrale aanpak op een geografisch afgebakende, overzichtelijke schaal.  Meer inhoudelijk gaat het over wat de WHO noemt “community based primary health care” (WHO), de kenmerken zijn:

Waarom wijkgerichte zorg?

De toenemende zorgvraag, bezuinigingen en wijzigingen in de bekostiging maken een reorganisatie van het zorgaanbod nodig. Hoe wordt deze zo effectief, efficiënt en doelmatig mogelijk geleverd? Wat doet de huisarts, welke rol heeft de wijkverpleegkundige, en hoe kunnen de verschillende spelers hun zorg/dienstverlening zo goed mogelijk op elkaar afstemmen? Het speelveld van de eerste lijn verandert, er komen nieuwe partijen in het spel en de onderlinge verhoudingen worden gestuurd door nieuwe bekostigingsregels. Dat is het kader voor de aanbieders van zorg in de eerste lijn. De zorg in de eerste lijn kan en moet anders worden aangepakt, vinden overheid, cliëntenverenigingen, beroepsgroepen en zorgaanbieders. De regie bij de cliënt/patiënt, wijkgericht werken, meer samenhang in de zorg van verschillende aanbieders – daar moet het heen. 

online magazine ZONHLees inspirerende voorbeelden van Zorg in de Wijk in de ZONH-regio in ons online magazine! 

Wijkgericht werken en samenhang

Gemeenten, zorgverzekeraars, eerstelijnszorgaanbieders en door gemeenten gecontracteerde WMO-uitvoerders moeten de komende jaren meerjarige afspraken maken. Het afgelopen jaar is er op allerlei niveau's veel gesproken over de wijkverpleegkundige, wijkgericht werken en de samenhang. Er zijn afspraken gemaakt om geïntegreerde dienstverlening op het continuüm van verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke hulp aan burgers in de wijken te kunnen bieden.
U leest hierover in de Kamerbrieven:

Wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige is terug. Als centrale rol in de wijk. Als belangrijke schakel tussen het sociale en medische domein. De komende jaren wordt de wijkverpleegkundige prominenter ingezet naast alle andere zorgprofessionals in de eerste lijn. Per 2015 behoort de wijkverpleging voortaan tot de doelgroepen van de ROS’en. ZONH ondersteunt daarmee ook de wijkverpleegkundige bij het realiseren van en aansluiten bij geïntegreerde eerstelijnszorg en het maken van de verbinding met het sociale domein. Lees meer over de Wijkverpleegkundige en wat ZONH voor deze beroepsgroep kan betekenen.

ZONH helpt u bij:

De belangrijkste kracht van ZONH is de sterke inbedding in het regionale netwerk en dan met name de eerste lijn. Dit is een netwerk dat voor vele andere partijen maar moeilijk te ontsluiten is. ZONH zet deze kracht in wanneer het op wijkgericht werken aankomt. ZONH kan u in de verschillende fases van de realisatie van een wijknetwerk ondersteunen of zelfs het hele traject begeleiden van initiatief tot implementatie en borging. Daarnaast helpt ZONH u met de ROS-Wijkscan bij het verkrijgen van demografische gegevens van uw wijk of buurt, of het in kaart brengen van zorg rondom patiëntengroepen in de buurt. 

De belangrijkste inhoudelijke thema’s aangaande wijkgericht werken, nu of in de heel nabije toekomst zijn:

Nieuws Wijkgerichte zorg

GC Broekpolder aan de slag met Positieve Gezondheid!

Soort nieuws: ZONH nieuws
16-06-2017 - Gezondheidscentrum Broekpolder in Heemskerk gaat mensen uit de wijk versterken in het positief beïnvloeden van hun gezondheid. Diverse betrokken disciplines werken samen aan het verbeteren van de ervaren gezondheid van kwetsbare mensen uit de wijk vi...
Lees verder