Nieuws Substitutie

ZGIJ2.0 verbetert de overdracht tussen en binnen de eerste en tweede lijn

Soort nieuws: ZONH nieuws
21-09-2015 - Eén van de speerpunten binnen Zorggroep IJmond 2.0 (ZGIJ2.0) is het verbeteren van de Overdracht tussen en binnen de eerste en tweede lijn. De eerste twee verbeterpunten zijn aangepakt. De regio beschikt nu over een Leidraad warme overdracht in compl...
Lees verder

Meer weten?

Heeft u behoefte aan meer gedetailleerde informatie? Neem dan contact op met:


Myrthe Brachel-Pap
072 - 541 4600 / 06 12692715

Substitutie

Zorg op de juiste plek

Bij substitutie van zorg denken wij aan zorg verplaatsen zodat hij op de juiste plek gegeven wordt. Dat kan zijn verplaatsing van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn, maar ook van de eerste lijn naar preventie. De verplaatsing heeft als doel de zorg dichtbij de patiënt te organiseren en een daling van de kosten. ZONH is in dit kader o.a. betrokken bij projecten rond ouderenzorg en medicatieoverdracht.

ZONH en substitutie

Bij de projecten rond substitutie is ZONH projectleider en betrokken bij de afspraken die partijen met elkaar maken. ZONH biedt ondersteuning bij het opzetten van een netwerk van eerstelijnsspecialisten. Hierbij wordt kwaliteit, continuïteit en samenwerking met de tweede lijn geborgd. ZONH benadert ook bijvoorbeeld de belangrijkste stakeholders om tot een goede samenstelling van een expertiseteam te komen. 

ZONH helpt u bij:

Het efficiënt organiseren van substitutie door: 

In Zuid-Kennemerland heeft ZONH samen met Bureau Lindenhoek het regionaal overleg Basiszorg en specialistische zorg (RBS) opgericht om samen met Zilveren Kruis, de eerste en tweede lijn de organisatie van substitutie in de regio te realiseren.

Meer informatie vindt u op www.zorgopdejuisteplek.nl: dé plaats voor het uitwisselen van ideeën, het vinden van goede voorbeelden en het delen van kennis over initiatieven die leiden tot substitutie (verplaatsing) van zorg.

Nieuws Substitutie

ZGIJ2.0 verbetert de overdracht tussen en binnen de eerste en tweede lijn

Soort nieuws: ZONH nieuws
21-09-2015 - Eén van de speerpunten binnen Zorggroep IJmond 2.0 (ZGIJ2.0) is het verbeteren van de Overdracht tussen en binnen de eerste en tweede lijn. De eerste twee verbeterpunten zijn aangepakt. De regio beschikt nu over een Leidraad warme overdracht in compl...
Lees verder