Nieuws Organiseren van zorg

Zaanstreek-Waterland tekent voor veilige omgang medicatie

Soort nieuws: ZONH nieuws
01-05-2018 - Purmerend, 26 april 2018 - Jaarlijks vinden er in de regio Zaanstreek-Waterland naar verwachting zo’n 1000 geneesmiddelengerelateerde ziekenhuisopnames plaats. Goede samenwerking tussen huisartsen, apothekers en wijkverpleegkundigen zou kunnen helpen...
Lees verder

Meer weten?

Heeft u behoefte aan meer gedetailleerde informatie? Neem dan contact op met:


Mart Stel
072 - 541 4600 / 06 10903911

Organiseren van zorg

Door het slim organiseren van zorg, rekening houdend met de gevolgen van de veranderende zorgvraag, blijft zorg beschikbaar en betaalbaar voor de inwoners van Noord-Holland. Samenwerking van de eerste lijn met elkaar en met aanverwante partijen is de basis van goed georganiseerde zorg. 

ZONH en organiseren van zorg

ZONH wordt, op lokaal niveau, vaak betrokken bij het organiseren van zorg, zoals ketenzorg, substitutie van zorg, implementeren van verbeteringen in de zorg en het organiseren van zorg in de wijk. ZONH creëert daarbij de basis voor samenwerking en netwerken. 

Stuurgroep Regionale Agenda

Begin 2011 heeft ZONH het initiatief genomen om per regio een Stuurgroep Regionale Agenda te starten. De deelnemende partijen aan deze stuurgroep zijn de gemeenten, de georganiseerde eerstelijnsberoepsgroepen, de zorgverzekeraar en ZONH. Daarnaast begeleidt ZONH bij de (eerste fase van) oprichting van zorggroepen, coöperaties en Gezondheidszorg-Onder-Eén-Dak (GOED).

ZONH organiseert niet alleen dat partijen gaan samenwerken, maar zorgt ook voor de duurzame verbinding, zodat ook in de toekomst deze samenwerking voortgezet wordt. ZONH is betrokken bij het opzetten van wijkbijeenkomsten (Purmerend, Zandvoort, Spaarndam, Haarlem-Oost), daarnaast zijn wij betrokken bij ketenzorg in Noord-Kennemerland (diabetes HONK), West-Friesland, Zuid-Kennemerland (COPD). ZONH begeleidt projecten en organiseert inhoudelijke bijeenkomsten, zoals ketenzorg congres, kick-off bijeenkomst ouderenzorg, werkconferentie medicatieoverdracht, etc. Wij begeleiden bij het opzetten van netwerken, zoals Netwerk Handtherapie Noord-West en het geriatrisch fysiotherapie netwerk Zuid-Kennemerland. Via de wijkscan kan ZONH gegevens over zorgvraag en -aanbod op wijkniveau maken, dit ter ondersteuning van initiatieven in de wijk.

ZONH helpt u bij:

Belangrijk bij bovengenoemde initiatieven en projecten is de rol van de projectmanager. De projectmanagers zijn momenteel betrokken bij 45 adviestrajecten in de regio, waaronder een aantal HOED/GOED-trajecten.

Nieuws Organiseren van zorg

Zaanstreek-Waterland tekent voor veilige omgang medicatie

Soort nieuws: ZONH nieuws
01-05-2018 - Purmerend, 26 april 2018 - Jaarlijks vinden er in de regio Zaanstreek-Waterland naar verwachting zo’n 1000 geneesmiddelengerelateerde ziekenhuisopnames plaats. Goede samenwerking tussen huisartsen, apothekers en wijkverpleegkundigen zou kunnen helpen...
Lees verder