Nieuws Zorg voor jeugd

Nieuwe editie Pal voor U en themaboekje over pijn en palliatieve zorg

Soort nieuws: ZONH nieuws
13-09-2017 - Op 18 september publiceert Uitgeverij Zezz editie zeven van Pal voor u-magazine: Wanneer is lijden (on)draaglijk? Op diezelfde dag verschijnt ook het themaboekje over pijn en palliatieve zorg ‘Wat kun je doen als je pijn hebt?’ Pal voor u-magazine e...
Lees verder

Meer weten?

Heeft u behoefte aan meer gedetailleerde informatie? Neem dan even contact op met:


Will Molenaar
072 - 541 4600 / 06 30707496

Jeanet Heinen
072 - 541 4600 / 06 13003761

Zorg voor jeugd

Jeugd en de eerste lijn; zorgwerkveld in beweging

De jeugd heeft de toekomst. Maatschappelijke en politieke aandacht voor de organisatie van zorg en welzijn voor de jeugd is belangrijk en wenselijk. Betrokken partijen werken steeds meer samen aan verbeterde en efficiëntere zorg voor de jeugd. Zorg, welzijn en (lokale) overheid proberen elkaar te vinden en te zoeken naar wenselijke samenwerkings- en communicatievormen. ZONH fungeert als spin in het web om de verbinding tussen welzijn, gemeenten en eerstelijnszorgverleners te organiseren en een passende vorm te geven.

Ontwikkelingen in jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg

Jeugdgezondheidszorg
Binnen het werkgebied van ZONH is de jeugdgezondheidszorg grotendeels geïntegreerd en in handen van de GGD-en of, in enkele regio’s, ondergebracht in aparte (JGZ-)organisaties. Zij bieden een scala van activiteiten die te vinden zijn op hun websites. De jeugdgezondheidszorg is continu in ontwikkeling en o.a. gericht op bundeling van activiteiten, gerelateerd aan de werkwijze van de Centra voor Jeugd en Gezin. Samenwerking binnen en met de eerste lijn, m.n. met huisartsen, logopedisten, verloskundigen, kinderfysiotherapeuten en kinder- en jeugdpsychologen is van belang voor integrale en afgestemde zorg. GGD en JGZ-organisaties werken in diverse projecten nauw samen met ZONH om de samenwerking van deze partijen in jeugdgezondheidszorg goed te organiseren.

Transitie Jeugdzorg
Jeugdzorg valt onder de verantwoordelijkheid van meerdere overheden. In de praktijk leidt dit tot versnippering, waardoor de zorg voor jeugd soms tekort schiet. De overheid werkt aan een betere organisatie en wil de jeugdzorg vanaf 2015 onderbrengen bij gemeenten. Om dit mogelijk te maken is een nieuwe jeugdwet in voorbereiding. Zie voor meer informatie de concept wettekst en het Spoorboekje Transitie Jeugd.

Consequenties jeugdwet voor de eerste lijn
De nieuwe jeugdwet heeft consequenties voor eerstelijnszorgverleners, specifiek voor psychologen (eerstelijns, GZ, kinder- en jeugd-) en orthopedagogen die met kinderen/jeugd tot 18 jaar werken en voor huisartsen. 

Vanaf 2015 kopen gemeenten psychologische zorg aan kinderen tot 18 jaar in. Niet de zorgverzekeraar contracteert deze zorg met psychologen, maar gemeenten. Gemeenten worden niet verplicht bij hen zorg in te kopen.
Huisartsen houden hun rol als verwijzer, maar de gemeente gaat betalen voor de (jeugd)zorg waarnaar verwezen wordt. De gemeente wil daarbij zicht hebben op de kosten en dit afkaderen. Interessant is de wijze waarop gemeenten deze afspraken maken in relatie tot de professionele autonomie van huisartsen.

ZONH en de (gezondheids)zorg voor jeugd

ZONH kent de betrokken organisaties in de regio is op de hoogte van actuele ontwikkelingen zoals de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en de nieuwe jeugdwet. ZONH heeft een belangrijke rol in het samenbrengen van de regionale partijen. ZONH:

Nieuws Zorg voor jeugd

Nieuwe editie Pal voor U en themaboekje over pijn en palliatieve zorg

Soort nieuws: ZONH nieuws
13-09-2017 - Op 18 september publiceert Uitgeverij Zezz editie zeven van Pal voor u-magazine: Wanneer is lijden (on)draaglijk? Op diezelfde dag verschijnt ook het themaboekje over pijn en palliatieve zorg ‘Wat kun je doen als je pijn hebt?’ Pal voor u-magazine e...
Lees verder