Nieuws Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Start inrichting wijkgerichte GGz Zuid-Kennemerland

Soort nieuws: ZONH nieuws
24-06-2016 - Eind april 2016 is aan het bestuurlijk overlegorgaan RBS in Zuid-Kennemerland een eindrapport opgeleverd met daarin twee implementatie-adviezen voor het inrichten van een wijkgericht zorgsysteem voor kwetsbare mensen met een psychische zorgvraag. ZON...
Lees verder

Meer weten?

Neem contact op met Will Molenaar, projectmanager


Will Molenaar
072 - 541 4600

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

De geestelijke gezondheidszorg levert een onmisbare bijdrage aan een gezonde, veerkrachtige en veilige samenleving. Een toegankelijk, goed en gevarieerd zorgaanbod is nodig om mensen met psychische klachten en stoornissen te behandelen en te zorgen dat zij zo snel mogelijk hun gewone leven weer volledig kunnen oppakken. Uitgangspunt bij het beleid is organisatie van zorg rond de patiënt. Dit vereist een samenhangend aanbod van huisartsenzorg en geneeskundige ggz en de samenhang van geestelijke gezondheidszorg met de somatiek (integrale zorg) en met andere sectoren (bv welzijn en jeugdzorg).

Er wordt in drie echelons geestelijke gezondheidszorg aangeboden, binnen de:

De huisartsenzorg en GBGGZ worden gezamenlijk wel BasisGGZ genoemd.
De GBGGZ en SGGZ worden gezamenlijk wel curatieve GGZ genoemd.

Wat doet ZONH?

ZONH geeft advies op maat, informeert over en inspireert tot duurzame en efficiënte samenwerking in de zorg en biedt o.a. ondersteuning aan de beroepsgroepen: huisartsen, poh-ggz en eerstelijnspsychologen. Met de komst van de Generalistische BasisGGZ doen ook andere professionals een beroep op ZONH. Zie ook het overzicht van de diensten van ZONH.

Nieuws Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Start inrichting wijkgerichte GGz Zuid-Kennemerland

Soort nieuws: ZONH nieuws
24-06-2016 - Eind april 2016 is aan het bestuurlijk overlegorgaan RBS in Zuid-Kennemerland een eindrapport opgeleverd met daarin twee implementatie-adviezen voor het inrichten van een wijkgericht zorgsysteem voor kwetsbare mensen met een psychische zorgvraag. ZON...
Lees verder