Nieuws Geboortezorg

Zorgstandaard Integrale Geboortezorg vastgesteld

Soort nieuws: Nieuws voor u geselecteerd
08-07-2016 - Een expertcommissie van de Adviescommissie Kwaliteit (ACK), een belangrijk adviesorgaan van Zorginstituut Nederland, heeft de zorgstandaard Integrale Geboortezorg aangepast en de nieuwe versie voorgelegd aan alle betrokken partijen. Na het verwerken ...
Lees verder

Meer weten?

Heeft u behoefte aan meer gedetailleerde informatie? Neem dan contact op met:


Myrthe Brachel - Pap
072 - 541 4600 / 06 12692715

Geboortezorg

Integrale geboortezorg voor moeder en kind staat landelijk hoog op de agenda. Geen schotten meer, goede afstemming en samenwerking tussen de disciplines (specialisten, verloskundigen en kraamzorg) en integrale bekostiging. Dat zijn de hoofdpunten van het beleid op geboortezorg in Nederland. Doel is om de geboortezorg zo in te richten dat een sterke daling van de kindersterfte wordt gerealiseerd. Het beleid is onder andere gebaseerd op het in 2009 uitgebrachte advies aan de minister ‘Een goed begin’ van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte. Het advies is geschreven, naar aanleiding van het relatief hoge kindersterftecijfer in Nederland. 

Geboortezorg in Noord-Holland

In de regio’s in het werkgebied van ZONH zijn veel initiatieven voor integrale geboortezorg. Alle ketenpartners in de geboortezorg richten zich op meer samenwerking, betere gegevensoverdracht, communicatie en risicoselectie. Zo ook de Verloskundige SamenwerkingsVerbanden (VSV) rond ieder ziekenhuis. Dit is een bestaand overleg tussen verloskundigen, gynaecologen, kraamzorgorganisaties en ziekenhuizen. Voorwaarde van de verzekeraar is dat iedere verloskundige is aangesloten bij een VSV.

Op dit moment is het streven om de inhoud en organisatie van de geboortezorg ook vorm te geven in een integraal tarief. Er zijn nog veel hobbels te nemen voor het tarief vanaf 1 januari 2017 kan worden ingevoerd. In de vorm van een pilot is het al wel mogelijk. In Alkmaar loopt in dit kader het project Samen sterker in zorg, een samenwerkingsverband van zes zorgorganisaties in de regio Noord-Holland Noord. Er wordt hard gewerkt aan het door samenwerking en efficiëntieverbetering afremmen van de stijgende kosten in de zorg. Geboortezorg is één van de onderdelen van het programma.

Regionale verloskundige consortia

De minister van VWS heeft de adviezen van De Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte grotendeels overgenomen en subsidie beschikbaar gesteld voor het in de praktijk uitwerken van verbeteringen in de geboortezorg. Hiervoor zijn regionale verloskundige consortia opgericht. Dit zijn nulde-, eerste-, tweede- en derdelijnsnetwerken teneinde de communicatie tussen professionals te optimaliseren en wetenschappelijk onderzoek te doen rond geboortezorg. In Amsterdam werken rond de twee academische ziekenhuizen twee consortia nauw samen onder één naam namelijk het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland. Na een voorbereiding van ruim een jaar, waarbij de regionale ondersteuningsorganisaties ZONH en Eerstelijn Amsterdam nauw betrokken waren, is dit netwerk op 14 mei 2013 opgericht.

ZONH en geboortezorg

ZONH biedt strategisch advies en begeleiding aan verloskundigen en partners in de keten bij de realisatie van integrale geboortezorg. ZONH biedt daarbij verschillende vormen van ondersteuning:

ZONH neemt deel aan de werkgroep Ouder-, Kind en Geboortezorg binnen het ROS-Netwerk. ROS-medewerkers stemmen binnen deze werkgroep hun regionale aanpak en werkzaamheden af, delen kennis en ervaring en houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen vanuit onder andere VWS en CPZ.

Verder lezen? 

Nieuws Geboortezorg

Zorgstandaard Integrale Geboortezorg vastgesteld

Soort nieuws: Nieuws voor u geselecteerd
08-07-2016 - Een expertcommissie van de Adviescommissie Kwaliteit (ACK), een belangrijk adviesorgaan van Zorginstituut Nederland, heeft de zorgstandaard Integrale Geboortezorg aangepast en de nieuwe versie voorgelegd aan alle betrokken partijen. Na het verwerken ...
Lees verder