Meer weten?


Mart Stel, programmamanager
072 - 541 4600 / 06 10903911

Beter gezond in de buurt

Zorg vindt steeds meer thuis en in de eigen woonomgeving plaats. Deze is vanuit het ziekenhuis naar wijk en dorp verschoven. Bewoners regelen daarbij ook vaker hun eigen zaken, zoals huishoudelijke hulp en thuiszorg en vrijwillige onderlinge burenhulp. Dat doen zij deels omdat die zorg soms niet meer vanuit overheid of verzekering betaald wordt. Maar ook vanuit de wens tot onafhankelijkheid. Het aantal bewonerscorporaties in Noord-Holland op het terrein van zorg en welzijn is de laatste jaren toegenomen van enkele tientallen naar een paar honderd.

ZONH helpt van start tot finish

ZONH ondersteunt zowel bewoners als zorg- en hulpverleners bij het bereiken van de ‘beste zorg dicht in de buurt’. ZONH helpt bij het realiseren van wensen en plannen van bewoners. Bijvoorbeeld op punten van visie en inhoud, organisatie, financiën en de aansluiting op het reguliere zorgaanbod en zorgbeleid. We assisteren bij alle fasen van ontwikkeling. Van eerste uitwerking van prille ideeën, tot en met het opstarten van buurtondernemingen voor zorg en welzijn. We ondersteunen tegelijk ook hulp- en zorgverleners bij hun verder afstemming op wensen van bewoners en patiënten. Goede samenwerking komt van twee kanten.

Lees mee en doe mee!

Wij willen ook bijdragen door u hier een platform te bieden voor actuele informatie over dit thema en uitwisseling daarover. Help mee deze verzamelplaats van bewonersinitiatief op het terrein van zorg en welzijn levendig te maken!

Nieuws Beter gezond in de buurt

Samenwerken naar beleidsplan Huisartsen Vereniging Midden-Kennemerland

Soort nieuws: ZONH nieuws
14-04-2017 - De HVMK (Huisartsen Vereniging Midden-Kennemerland) werkt aan een beleidsplan 2017 – 2022. Hiervoor bezoeken voorzitter Renate Beunder of HAP functionaris Trees Seppenwoolde samen met , Monique de Wit of Jeanet Heinen van ZONH, alle individuele huisa...
Lees verder