ZONH

Start opleiding Praktijkondersteuning intensieve zorg in januari

Dinsdag 28 januari a.s. start bij Inholland Academy in Amsterdam een nieuwe groep met de post-hbo opleiding Praktijkondersteuning intensieve zorg. De opleiding is bedoeld voor praktijkondersteuners (somatiek en ouderenzorg) die zich willen specialiseren in oncologische en palliatieve zorg aan patiënten in de huisartsenpraktijk. Het scholingstraject is geaccrediteerd door Kwaliteitsregister V&V en de NvVPO (78 PE-punten). Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

“Dankzij de opleiding heb ik een andere kijk op palliatieve zorg gekregen.”
10 december heeft een enthousiaste groep deelnemers de opleiding Praktijkondersteuning intensieve zorg bij Inholland Academy afgerond. Een greep uit hun ervaringen: “dankzij de opleiding heb ik een andere kijk op palliatieve zorg gekregen, met name wat ik kan betekenen voor de patiënt”, “de huisartsen in m’n praktijk zijn erg blij met het werk dat ik van hen overneem”, “ik heb concrete tools aangereikt gekregen om patiënten te begeleiden” en “dankzij de opleiding heb ik nu meer plezier in mijn werk”.

Prestatie intensieve zorg
In de contractafspraken met de zorgverzekeraars kan de financiering van de werkzaamheden van de praktijkondersteuner intensieve zorg vastgelegd worden. Bij palliatieve en terminale zorg kan gebruik worden gemaakt van de prestatie intensieve zorg.

Meer informatie?
Bezoek voor uitgebreide opleidingsinformatie, downloads en aanmelding de website van Inholland Academy: klik hier.

Wilt u de exacte data & locatie weten van de opleiding? Klik hier.

Persbericht 20 december 2019

Bekijk de publicatie over de Training Behandelwensengesprekken in het blad Pallium

Karin Heijne (Cordaan) en Cynthia Bruin (Stichting NiKo) vertelden aan ZONH waarom zij tijdig het gesprek over behandelwensen in de laatste levensfase aan willen gaan en over de training Behandelwensengesprekken (ACP). Hun interview staat nu in Pallium en is ook hier te bekijken. 

Persbericht 27 november 2019

Project Welzijn op Recept in Hoorn officieel van start

Op dinsdag 26 november vond de startbijeenkomst van het project Welzijn op Recept plaats. Het project moet ervoor zorgen dat mensen met psychosociale klachten worden doorverwezen naar een welzijnsaanbod van activiteiten in de buurt. Een vernieuwende, sociale aanpak die in een eerdere pilot in Heerhugowaard al veelbelovende resultaten heeft gegeven.

In het Project Welzijn op Recept Hoorn slaan huisartsen uit de wijken Risdam, Grote Waal, Kersenboogerd en Zwaag samen met ZWF/Zorgkoepel West-Friesland, Mee&deWering, Stichting Netwerk Hoorn, de gemeente Hoorn, Vicino en ZONH de handen ineen om de werkwijze van Welzijn op Recept ook in Hoorn te gaan toepassen.
De startbijeenkomst vond plaats in Wijkcentrum de Grote Beer in Hoorn. Hier werden deelnemers geïnformeerd over de aanpak van het project en succesvolle ervaringen van de gemeente Heerhugowaard gedeeld. “Door Welzijn op Recept is er een heel goede samenwerking ontstaan tussen huisartsen en de welzijnsorganisatie”, aldus twee medewerkers van Stichting MET Heerhugowaard. De ervaringsverhalen dienden ter inspiratie voor een goede uitrol van het project in Hoorn. Ook gingen de aanwezigen aan de slag met het inrichten van de projectstructuur. De kennisuitwisseling bracht een goede discussie en prettig teamgevoel op gang.

Doelstelling
Het doel van het project Welzijn op Recept is het bevorderen van de eigen regie van mensen met psychosociale klachten die bij de huisarts komen door het ontwikkelen en het goed toegankelijk maken van lokale welzijnsarrangementen waar mensen naar worden doorverwezen. Deze bestaan uit interventies die het welbevinden verhogen, zoals creatieve of sportieve activiteiten en vrijwilligerswerk. Hierdoor krijgen de inwoners de juiste zorg op de juiste plaats en vermindert de druk op de huisartsenpraktijk van patiëntvragen die beter gediend zijn met een aanbod van welzijn. Na het traject, dat tot 31 januari 2021 loopt, moet er een overzicht van interventies zijn die passen binnen het welzijnsaanbod, zijn er zes welzijnsarrangementen ontwikkeld, is er een standaardprocedure voor het verwijzen en terugkoppelen naar het welzijnsaanbod door middel van een beslisdiagram en is er een handleiding met stappen voor de voorbereiding, ontwikkeling en implementatie en evaluatie van welzijnsarrangementen. Met deze resultaten kan Welzijn op Recept ook in andere wijken of gemeenten in West-Friesland worden uitgerold.

Download het 26112019 Persbericht Project Welzijn op Recept in Hoorn van start.docx.

Persbericht 12 augustus 2019

Digitale oplossing Zicht Op Zorg vermindert wekelijks aantal telefoontjes tussen zorgverleners met 30%

Het aantal telefoontjes dat zorgverleners en/of zorginstellingen onderling met elkaar plegen voor afstemming over een patiënt is door het gebruik van het communicatieplatform Zicht op Zorg in vier maanden tijd met 30% gedaald. Ook is de totale tijd die men besteed aan telefoontjes bijna een uur minder per week per zorgverlener. Zorgverleners vinden de afstemming met collega’s verbeterd door het gebruik van de veilige chatfunctie. Dit blijkt uit een nul- en nameting onder gebruikers van Zicht op Zorg tussen maart 2019 en juli 2019.

“Al met al scheelt het gebruik van een digitale oplossing mij veel administratieve handelingen, die tijd en geld kosten.” 

In de huisartsenpraktijk staat de telefoon dagelijks roodgloeiend. Niet alleen patiënten melden zich voor een afspraak of telefonisch advies, de huisarts pleegt ook veelvuldig telefoontjes met wijkverpleegkundigen die de behandeling van patiënten met elkaar willen doornemen. Die telefoongesprekken nemen veel tijd in beslag. Dat moet anders, vond huisarts en ondernemer Sipke Smits. In 2017 ontwierp hij een communicatieplatform, waarmee op laagdrempelige, maar veilige wijze gechat kan worden over patiënten en hun behandeling. Het product, ontwikkeld door Mibida, is inmiddels in beheer van de Stichting Zorgring Noord-Holland Noord.

De app die werd gelanceerd in de Egmonden in de regio Noord-Holland – een gemeente met zo’n 12.000 inwoners waarvan een groot gedeelte 65+ – verspreidt zich als een olievlek over de regio. Steeds meer gebruikers in Noord-Holland communiceren updates over patiënten en recepten via de beveiligde chat die zowel op telefoon als op de desktop te gebruiken is. Er kan snel procesinformatie gedeeld worden, zoals wondfoto’s. Ook formulieren, zoals uitvoeringsverzoeken, kunnen digitaal worden ingevuld en vervolgens ondertekend door de huisarts.

Uit een nul- en nameting onder gebruikers die minimaal 4 maanden zijn geabonneerd op Zicht op Zorg is gebleken dat het aantal telefoontjes dat wekelijk wordt gepleegd tussen zorgverleners vanaf maart 2019 tot juli 2019 met een derde is gedaald. De totale tijd die men gemiddeld aan het plegen van overlegtelefoontjes kwijt is, is bovendien afgenomen met een uur per week per zorgverlener. Lag de gemiddelde tijd voor telefoongesprekken per week in maart 2019 nog op afgerond twee uur, is dat in juli iets meer dan een uur. Er vindt dus een tijdsbesparing van een uur per week per medewerker plaats.

Josee Boots, is gespecialiseerd wijkverpleegkundige oncologie en palliatieve zorg bij Evean in de Egmonden en gebruikt Zicht op Zorg sinds een aantal jaar. Zij ziet de tijdsbesparing als een grote plus. “Al met al scheelt het gebruik van een digitale oplossing mij veel administratieve handelingen, die tijd en geld kosten. Door Zicht op Zorg wordt het proces versneld. We kunnen daardoor de patiënt sneller en beter bedienen.”

Verbeterde afstemming
De afstemming tussen zorgverleners is dan ook zienderogen verbeterd, vinden respondenten. De efficiency/effectiviteit van het afstemmen van de zorg in de wijk krijgt nu een 6,8 ten opzichte van een 6,1 in maart.

Ook wijkverpleegkundige Paulien Broersen, werkzaam in Heiloo is te spreken over de verbeterde afstemming met de huisarts. “Ik belde de huisarts wel eens over een patiënt, maar kreeg dan de assistente aan de lijn. Zij gaf aan dat de huisarts te druk was om te bellen en dat ik de patiënt maar een paracetamol moest geven. Nu snap ik dat het voor een huisarts onmogelijk is om iedere zorgverlener te woord te staan, maar met meer dan 20 jaar ervaring als verpleegkundige had ik zelf al gesignaleerd dat de paracetamol niet zou helpen. Ik wilde graag even overleg plegen met de huisarts. Door de chatfunctie leg ik nu zelf een direct lijntje met de huisarts. Dat werkt heel prettig.”

Meerwaarde
Uit de enquête blijkt dat 63% van de respondenten van mening is dat de digitale oplossing Zicht op Zorg een meerwaarde biedt in het werk. Slechts een kleine 10% ervaart die meerwaarde niet. Bovendien raden gebruikers andere zorgverleners en –organisaties in de regio het gebruik van Zicht op Zorg aan.

Over Zicht op Zorg
Meer info? Neem contact op met Chanel Kortekaas