Meer weten?

Heeft u behoefte aan meer gedetailleerde informatie? Neem dan even contact op met Simone Bremer-Dijkhuis

Simone Bremer-Dijkhuis
072 - 541 4600

ROS-Wijkscan

Wat is de ROS-Wijkscan?

De ROS-Wijkscan is het instrument waarmee regio- en wijkanalyses worden gemaakt. Dit instrument maakt het mogelijk om een diepgaande analyse te maken van een buurt, wijk of gemeente. Tabellen, grafieken en geografische kaarten geven inzicht in de (toekomstige) behoeften van de populatie. Door een confrontatie met het huidige zorgaanbod in de buurt ontstaat een beeld van de toegankelijkheid en beschikbaarheid van eerstelijnszorg. De ROS-Wijkscan vormt daarmee steeds vaker het startpunt voor lokale en regionale samenwerkingsinitiatieven die door ZONH worden ondersteund. Direct naar de ROS-Wijkscan? Klik hier>>

Informatie in de ROS-Wijkscan

Gezondheids- en zorginformatie op gemeente– en buurtniveau - in het bijzonder gericht op de eerstelijnszorg – speelt een steeds grotere rol bij een wijkgerichte aanpak van gezondheid en zorg. Voor het ontsluiten van deze informatie maakt ZONH onder andere gebruik van de ROS-Wijkscan. Met de wijkscan kunnen we een diepgaande analyse maken van een wijk/buurt/gemeente. Ook kan ZONH op basis van zorgvraag en zorgaanbodgegevens prognoses maken over toekomstige zorgvraag en -aanbod. Daarnaast kan er via een benchmark worden onderzocht hoe de lokale situatie afwijkt van andere wijken/buurten/gemeenten of de regionale, provinciale dan wel nationale situatie. Met deze informatie kunt u goed geïnformeerd het gesprek aangaan met uw samenwerkingspartners en eventueel uw zorgverzekeraar.

De ROS-Wijkscan:logo ros-wijkscan

  1. biedt inzicht in uw wijk (vergrijzing, verjonging, inkomensniveau, leefbaarheid, ziektebeelden);
  2. toont welke zorg nu aanwezig is;
  3. biedt aanknopingspunten voor een geïnformeerd gesprek over welke zorg er nódig is op korte en langere termijn.

U kunt in de openbare versie zelf een standaardrapport uitdraaien van uw gemeente. ZONH kan ook een analyse op maat voor u opstellen. In het laatste geval heeft u ook de mogelijkheid gegevens van uzelf toe te voegen. Leverancier van de ROS Wijkscan is ABF Research.

Wat voor gegevens vindt u in de ROS-Wijkscan?

Regionale context

Hoe breng je dit grote aanbod van gegevens terug tot relevante stuurinformatie in de regio? Misschien lijkt er een huisartsentekort te zijn, maar wordt dit opgevangen door naburige wijken, of zijn er spreekuurlocaties in buurthuizen. De ZONH-projectmanagers kunnen u hierbij van dienst zijn. De ZONH-projectmanagers weten wat er speelt in de regio en kunnen de cijfermatige analyse interpreteren en verrijken met kwalitatieve kennis over de regionale context. Zij kunnen een standaardrapport maken van de regio, maar ook een analyse op maat opstellen. In dit geval heeft u, als zorgverlener, de mogelijkheid om eigen registraties toe te voegen, bijvoorbeeld (geanonimiseerd) over de eigen patiëntenpopulatie. Met deze informatie kan elke zorgverlener goed geïnformeerd het gesprek aangaan met samenwerkingspartners, gemeente, zorgverzekeraar, enz.

Voor wie is de Regio- en wijkanalyse?

Openbare versie: doe het zelf

In de openbare versie zijn standaardrapporten beschikbaar die u in vogelvlucht een beeld geven van uw gemeente of stadsdeel. Wilt u eens proberen hoe het werkt en wat de mogelijkheden zijn? Ga dan naar de regionale ZONH-pagina van de ROS-Wijkscan

Logo ROS-netwerkLandelijke dekking

ZONH werkt niet alleen aan de ontwikkeling van de wijkscan. Samen met 14 andere ROS’en heeft ZONH een contract afgesloten met ABF Research voor de levering van de vernieuwde ROS-Wijkscan. Alle ROS'en zijn vertegenwoordigd in het landelijke ROS-netwerk waarin zij het instrument verder ontwikkelen.

VAAM (NIVEL) info beschikbaar via website ROS-Wijkscan

De VAAM (Vraag Aanbod Analyse Monitor) is vanaf heden beschikbaar via de website http://www.roswijkscan.nl/vaam. Met de gedetailleerde informatie uit de VAAM kunnen huisartsen, zorggroepen, beleidsmakers, inwoners en opleiders met elkaar in gesprek over een goede afstemming van zorgvragen en zorgaanbod van huisartsenzorg op buurtniveau. De VAAM is ontwikkeld door het NIVEL, samen met de NPCF, het ministerie van VWS en CBB (onderdeel van het ROS-netwerk).

Verder lezen?