Meer weten?

Heeft u behoefte aan meer gedetailleerde informatie? Neem dan even contact op met Simone Bremer-Dijkhuis

Simone Bremer-Dijkhuis
072 - 541 4600

ROS-Praktijkscan

Hoe ziet uw praktijkpopulatie er uit? Voor welke aandoeningen komen patiënten naar uw praktijk? Is uw patiëntenbestand een goede afspiegeling van de populatie in uw wijk? De ROS-Praktijkscan geeft inzicht in deze en andere vragen. Wij brengen gegevens vanuit uw Huisartsen Informatie Systeem voor u in beeld. Zo kunt u o.a. de populatie en de zorgvraag van uw praktijk vergelijken met die van andere praktijken of met de populatie en zorgvraag in uw buurt.

Wat is de ROS-Praktijkscan?

De ROS-Praktijkscan bevat cijfers over de patiëntenpopulatie ingeschreven in de huisartsenpraktijk. In de scan wordt gekeken naar de gegevens van het HIS van het voorafgaande kalenderjaar. De scan geeft zowel inzicht in de opbouw van de populatie en het voorkomen van aandoeningen in de praktijk als in de wijk. Voor de uitvoering van de ROS-Praktijkscan werkt ZONH samen met het NIVEL (zorgregistraties). De scan kan op bijna alle HIS’en worden toegepast.

Waarom de ROS-Praktijkscan?

De gegevens uit het HIS geven informatie over de praktijk zelf, maar kunnen ook vergeleken worden met andere deelnemende praktijken (benchmark). Dit kan aanleiding zijn om verder te kijken naar de praktijkorganisatie; het geeft inzicht in de mogelijkheden tot samenwerking en specialisatie in de eigen praktijk en in de mogelijkheden tot verdeling van taken en specialisaties met samenwerkingspartners. Ook kan deze informatie gebruikt worden voor verbetering van de eigen bedrijfsvoering en het inschatten van mogelijkheden voor substitutie.

Voor wie?

De ROS-Praktijkscan is gebaseerd op HIS-informatie en is daarom in eerste instantie interessant voor (samenwerkende) huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en zorggroepen.

Verdiepende vragen ROS-praktijkscan

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten of direct een ROS-Praktijkscan aanvragen? Neem dan contact op met Simone Bremer-Dijkhuis (072 - 541 4600 of s.bremer-dijkhuis@zonh.nl).