Meer weten?

Heeft u behoefte aan meer gedetailleerde informatie? Neem dan even contact op met Simone Bremer-Dijkhuis, projectmanager

Simone Bremer-Dijkhuis
072 - 5414600

Regio- en wijkanalyse

Heeft u als zorgverlener plannen om uw praktijk of zorgcentrum uit te breiden of te verhuizen? Of wilt u als gemeente samenwerken aan een duurzaam beleid en toekomstbestendige zorg? U heeft goede informatie nodig, specifiek op regionaal of wijk/buurtniveau, om uw keuzes te onderbouwen en objectief het gesprek aan te gaan met potentiële partners in het veld.

Regio- en wijkanalyse

ZONH biedt waardevolle analyses door kennis en ervaring in de regio te combineren met gegevens en data uit landelijke, regionale en lokale bronnen. ZONH is de schakel tussen data en de (zorg)behoefte in de regio. Wij weten relevante data te vinden, gaan hierover met u in gesprek en adviseren bij een aanpak die op uw wensen aansluit. Desgewenst begeleidt de ZONH-projectmanager bij die aanpak.

ROS-Wijkscan

De ROS-Wijkscan is een analyse-instrument dat rijk gevuld is met landelijke en regionale data. Het geeft onder andere inzicht in de bevolkingsontwikkeling, inwonerskenmerken, omgevingskenmerken, (eerstelijns)zorgvraag en -aanbod. De scan is ontwikkeld door het ROS-netwerk. ZONH is de ROS in Noord-Holland. U kunt in de openbare versie van de ROS-Wijkscan zelf een standaardrapport uitdraaien van uw gemeente. Bent u geïnteresseerd in een analyse van uw eigen werkgebied, neem dan contact op met ZONH voor meer informatie. Gegevens van de ROS-Wijkscan kunnen desgewenst gekoppeld worden met data van veel andere bronnen. Zo is het eenvoudig de ROS-Wijkscan te combineren met gegevens uit het (huisartsen)informatiesysteem. Ook wordt voor analyses informatie gebruikt van lokale gegevens van bijvoorbeeld Zorgkantoor, zorginstellingen, GGZ, GGD, thuiszorg, politie, sportservice, gemeenten en UWV.

ROS-Praktijkscan

Hoe ziet uw praktijkpopulatie er uit? Voor welke aandoeningen komen patiënten naar uw praktijk? Is uw patiëntenbestand een goede afspiegeling van de populatie in uw wijk? De ROS-Praktijkscan geeft inzicht in deze en andere vragen. Wij brengen gegevens vanuit uw Huisartsen Informatie Systeem voor u in beeld. Zo kunt u o.a. de populatie en de zorgvraag van uw praktijk vergelijken met die van andere praktijken of met de populatie en zorgvraag in uw buurt.

Coöperatieve basiszorg in de buurt (CBB)

ROS’en zetten zich in voor meer inzicht in samenhangende zorg in de buurt op basis van goede regionale sturingsinformatie. Hiertoe is het merendeel van de ROS’en verenigd in de ‘Coöperatieve basiszorg in de buurt’ (CBB). CBB initieert, ondersteunt en faciliteert initiatieven op lokaal, regionaal en landelijk niveau die bijdragen aan het beschikbaar stellen van regionale sturingsinformatie. Hiertoe werkt het CBB samen met en verbindt ze relevante (landelijke) partijen. Het CBB ontwikkelde afgelopen jaar bijvoorbeeld de ROS-Wijkscan ‘Gezondheid, Sport en Zorg‘ en de ‘ROS-Wijkscan Ouderenzorg’.

Het ROS-netwerk en CBB onderhouden nauwe contacten met onder andere NIVEL, RIVM, GGD-Nederland, ZN, VWS, NISB en NPCF.

Projecten van Regio- en wijkanalyse