Meer weten?

Heeft u behoefte aan procesbegeleiding, binnen uw praktijk of in een samenwerkingsverband met ander partijen? Neem dan contact op met Jeanet Heinen, programmamanager.

Jeanet Heinen
072 - 541 4600 / 06 - 13003761

Geïntegreerde eerstelijnszorg met de GEZ-module van Zilveren Kruis

Wilt u als samenwerkende eerstelijnszorgverleners werken aan de totstandkoming van geïntegreerde zorg op wijk- en buurtniveau? Ziet u op tegen organisatie, tijdsinvestering en financiering ervan? ZONH begeleidt uw samenwerkingsverband bij de aanvraag en implementatie van de GEZ-module met de GEZ-toolkit.

Geïntegreerd eerstelijns samenwerken (GES) leidt tot geïntegreerde eerstelijnszorg (GEZ). GEZ houdt in dat verschillende disciplines uit de eerste lijn structureel met elkaar samenwerken. Als samenwerkingsverband werken zij op hun beurt weer samen met andere partijen, zoals de tweede lijn, welzijnsorganisaties en thuiszorg. GEZ is afgestemd op de zorgbehoefte van de cliënt en levert kwaliteits- en efficiencyvoordelen binnen de eerste lijn. Ook is GEZ essentieel voor substitutie van de tweede naar de eerste lijn en daarmee in de betaalbaarheid van de zorg.

DE GEZ-module van Zilveren Kruis

Om geïntegreerde eerstelijnszorg financieel te faciliteren heeft de zorgverzekeraar Zilveren Kruis de GEZ-module voor een multidisciplinair samenwerkingsverband. De GEZ-module geeft u financiële armslag om samenwerkingsprojecten te bekostigen. Voor zorgverleners in het zuidelijk werkgebied van ZONH (Zaanstreek/Waterland, Midden- en Zuid-kennemerland), die een GEZ-contract willen afsluiten heeft het ROS-netwerk in samenwerking met Zilveren Kruis een GEZ-toolkit ontwikkeld.

De GEZ-toolkit bestaat uit:

De GEZ-toolkit, het antwoord op uw vragen

ZONH en GEZ

ZONH adviseert en begeleidt, met toepassing van de GEZ-toolkit, het proces van vraag tot (Pré)GEZ-contract en biedt begeleiding bij:

Nadat de contracten zijn getekend, kan ZONH een bijdrage leveren aan het borgen en verder uitbouwen van de organisatie en de voor GEZ benodigde programma’s en resultaten.

Pré-GEZ-inkoopvoorwaarden in vogelvlucht:

Tijdspad en opbrengst (pré)GEZ-module

De ervaring leert dat het voor een samenwerkingsverband lastig is om in één keer de stap te maken naar een volledige GEZ-contractering en de daarbij geldende voorwaarden. De Pre-GEZ-module biedt de mogelijkheid om in maximaal 2 jaar naar de reguliere GEZ-module toe te groeien. Om te komen tot Pré-GEZ-contractering kunt u, afhankelijk van onder meer de organisatiegraad van het samenwerkingsverband, rekenen op een tijdspad van 3 tot 12 maanden. Het pre-GEZ-tarief bedraag € 15,- per ingeschreven patiënt, het GEZ-tarief kan oplopen tot € 38,- (dit wordt vergoed aan het samenwerkingsverband)

Meer informatie

Voor meer informatie over onze begeleiding bij de voorbereiding en uitvoering van GEZ kunt u contact opnemen met een van de projectmanagers van ZONH.