Meer weten?

Heeft u behoefte aan procesbegeleiding, binnen uw praktijk of in een samenwerkingsverband met ander partijen? Maak dan een afspraak met de ZONH-projectmanager in uw regio om u vrijblijvend te laten adviseren.

072 - 541 4600

Procesbegeleiding

De maatschappelijke opdracht aan u, als zorgverlener, is het leveren van de juiste, goed georganiseerde zorg dicht in de buurt van de burger, tegen zo laag mogelijke (zorg)kosten. In onze optiek kan deze opdracht alleen uitgevoerd worden door strategische doelen helder te formuleren en samen te werken aan de uitvoer ervan. Partijen in uw omgeving willen daarbij graag met u samenwerken of kunnen u juist stimuleren mee te werken aan nieuwe initiatieven. ZONH begeleidt deze processen met een gestructureerde aanpak en meetbaar resultaat. Dit doen wij op een persoonlijke manier met kennis van de eerstelijnszorg in de regio.

Procesbegeleiding, het antwoord op uw vraag:

ZONH en procesbegeleiding

ZONH ondersteunt en initiëert samenwerking en begeleid de processen. Het is de combinatie van organiseren en implementeren en persoonlijke aanpak die ons succesvol maakt. Dit doen wij door:


Projecten van Procesbegeleiding