Interesse?

Wilt u kennismaken met onze aanpak praktijkoptimalisatie? In een kort (gratis) gesprek lichten wij Praktijkoptimalisatie toe. Vul hiervoor het interesseformulier in.

Formulier

 

Meer weten?

Maak dan een afspraak met het team Praktijkoptimalisatie: 
Thea KampermanNathalie de Goede en Monique de Wit-Rijnierse

      

072 - 541 4600

Praktijkoptimalisatie

Strategie en Organisatie

ZONH ondersteunt uw praktijk bij het realiseren van continue groei en een goed renderende praktijkvoering. ZONH begeleidt u bij het vertalen van ambities naar de dagelijkse werkpraktijk, helpt u bij de praktische inrichting van de werkprocessen en waarborgt flexibiliteit. U kunt zo blijvend anticiperen op veranderingen in het zorgveld.

Video Praktijkoptimalisatie in 1,5 minuut: 

Vanuit onze jarenlange betrokkenheid bij praktijkorganisaties hanteren wij vier thema's voor strategie en vier thema’s voor de organisatie van de praktijk die essentieel zijn.

Strategie

Als eerstelijnszorgverlener bent u bijna automatisch ondernemer. Ondernemen heeft wat ons betreft vooral te maken met onderscheiden, toekomstgerichtheid en pro-activiteit. U wilt makkelijk anticiperen op veranderingen die van invloed zijn op uw werk en organisatie en daarmee op uw patiënten. Veranderingen zowel in het landelijk zorgbeleid of dichtbij uw praktijk in de zorgpopulatie of (concurrerend) zorgaanbod. Voor goed ondernemerschap is het essentieel dat u weet wat u belangrijk vindt en dit weet te vertalen naar uw dagelijkse praktijkvoering. Lees verder>

Organisatie

Van u, als eerstelijnszorgverlener, wordt verwacht dat u werkt volgens voorwaarden van de verzekeraar en wet- en regelgeving van de overheid. In de dagelijkse praktijkvoering betekent dit vaak veel administratieve handelingen en werkafspraken maken met personeel en samenwerkingspartners. Effectief ingerichte werkprocessen die toekomstbestendig zijn en uitgevoerd worden door de juiste personen op de juiste plek maken dat u meer tijd kunt geven aan uw patiënten. Een goed georganiseerde praktijk waar u en uw medewerkers met plezier werken is daarom essentieel. Lees verder>

Aanpak 

Praktijkoptimalisatie wordt altijd toegespitst op uw eigen praktijk. U gaat aan de slag met de belangrijkste verbeterpunten in uw eigen praktijk. In een intakegesprek en workshop identificeren we, aan de hand van de actuele situatie binnen uw praktijk, waar de belangrijkste zorgpunten zitten. We creëren samen een beeld van het verbeterpotentieel. De acht thema's bieden structuur om hieraan op effectieve wijze invulling te geven. U ontvangt vooraf een offerte. 

Beproefde instrumenten en modellen; DISC

ZONH hanteert beproefde instrumenten en modellen om de verbeteringen in uw praktijk door te voeren. Voor teamvorming en leiderschap kan het DISC-model worden gebruikt, een persoonlijkheidsanalyse waardoor u inzicht krijgt op het eigen gedrag en dat van anderen. U leert hierdoor effectiever communiceren, conflicten binnen het team voorkomen of verminderen en de teamperformance optimaliseren. 

Lees verder over DISC voor uw praktijk.

Slanke praktijkprocessen met LEAN

LEAN betekent slank. LEAN is een werkmethode om middels een systematische aanpak de praktijkprocessen in uw praktijk slanker te maken. De kern van LEAN is dat alleen energie gestopt wordt in activiteiten die waarde toevoegen voor de patiënt. Het overige is verspilling en wordt geëlimineerd.

Lees verder over LEAN in de eerstelijnspraktijk

Workshop Praktijkoptimalisatie voor zorgpraktijken

ZONH kan een workshop praktijkoptimalisatie voor uw team verzorgen. U wordt met uw teamleden in staat gesteld een scan te maken van de actuele situatie binnen de praktijk; wat loopt goed en wat behoeft verbetering. U en uw teamleden krijgen inzicht hoe het binnen de praktijk verloopt en voor welke uitdagingen u staat om kwaliteit en rendement te blijven verbeteren. 

Introductieworkshop, open inschrijving
In de introductieworkshop maakt u kennis met de acht thema's van Praktijkoptimalisatie. U krijgt inzicht in de strategische en organisatorische aspecten van een optimale praktijkvoering. Daarnaast nemen wij u, aan de hand van een voorbeeld, stapsgewijs mee door een praktijkorganisatie. Na de introductieworkshop volgt een individuele terugkoppeling in de vorm van een nagesprek. U gaat met de adviseur van ZONH verder in op het onderwerp van uw keuze, welke van belang is voor uw praktijk.