Meer weten?

Heeft u behoefte aan gedetailleerde informatie? Maak dan een afspraak om u vrijblijvend te laten adviseren.  

Jeanet Heinen
072 - 541 4600 / 06 13003761

Educatief praktijkbezoek

Educatief Praktijkbezoek is een methodiek van voorlichting op maat en op locatie binnen een beperkte tijdspanne (één consult of overlegmoment). Een speciaal getrainde medewerker bezoekt de zorgverlener en zijn/haar team en geeft gerichte informatie. Juist de persoonlijke benadering en de korte tijdsinvestering van de zorgverleners maakt deze methode zeer succesvol. Educatief praktijkbezoek wordt ingezet voor wisselende thema's, afhankelijk van de wens van de gebruiker en de actualiteit.

Wanneer educatief praktijkbezoek

De methodiek wordt toegepast bij ontwikkelingen of voorlichting waarbij verschillende instanties of gemeenten zijn betrokken die allen, met hun eigen materialen, zorgverleners informeren. ZONH kan hierin een coördinerende rol vervullen.

Rol ZONH

Succes

De methode is succesvol ingezet bij de voorlichting over de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld aan huisartsen en verloskundigen in verschillende regio’s in Noord-Holland.