Meer weten?

Wilt u ook na- of bijscholing organiseren in de regio, of weten hoe u kunt samenwerken met ZONH? Neem dan contact op met het secretariaat van ZONH 

072 - 541 4600

Deskundigheidsbevordering

Als professional in de zorg bent u zelf verantwoordelijk voor na- en bijscholing. Veelal is scholing voorwaarde voor de registratie in het kwaliteitsregister van uw beroepsorganisatie. ZONH organiseert, vaak in samenwerking met DOKh, regionale nascholing als waardevolle aanvulling op het bestaande (landelijke) aanbod. Hiermee biedt ZONH de mogelijkheid inhoudelijke scholing op maat en dicht bij huis te volgen. Tevens ontmoet u collega's uit uw werkgebied en krijgt u de kans uw eigen netwerk verder op te bouwen.

ZONH streeft ernaar om samenwerking zoveel mogelijk te bevorderen. Door scholing in multidisciplinair verband te stimuleren, willen we een aanzet geven in verdere samenwerking.

Het dienstenaanbod van ZONH op het gebied van deskundigheidsbevordering heeft de volgende kenmerken:

DOKh logoZONH stelt jaarlijks middelen ter beschikking aan DOKh om de coördinatie van eerstelijnsnascholing te kunnen uitvoeren. Stichting DOKh is de organisatie voor deskundigheidsbevordering van de eerste lijn in de regio.

 

Links

Hogeschool Holland

Hogeschool Leiden 

ProEducation

RINO Noord-Holland

Scholingsaanbod DOKh

Scholingsaanbod RGF Noord- Holland

Nederlandse Schoolleiders Academie

Trainings Instituut voor Gezondheid Revalidatie en Arbeid