Meer weten?

Heeft u behoefte aan gedetailleerde informatie? Maak dan een afspraak met de projectmanager in uw regio om u vrijblijvend te laten adviseren.  

072 - 541 4600

Educatie en communicatie

Om goede afgestemde zorg te kunnen verlenen, wilt u weten wat er in uw gemeente of wijk speelt. U dient wellicht te participeren in netwerken en op de hoogte te zijn van actuele landelijke en regionale ontwikkelingen Daarnaast wilt u uw (vak)kennis op peil houden. E-mails, nieuwsbrieven, twitter, trainingen, scholing en cursussen. Er is enorm veel aanbod van informatie via verschillende kanalen. Hoe filtert u daar de juiste informatie uit?

Educatie en communicatie, het antwoord op uw vragen:

ZONH en Educatie en communicatie

Eén van de kerntaken van de Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) is het uitvoeren van de functie van informatieverschaffer van de regio. ZONH is de ROS in de regio Noord-Holland. Projectmanagers van ZONH hebben kennis van en voor de regionale eerste lijn en vertalen landelijke en regionale ontwikkelingen naar concrete plannen voor de regio. ZONH is het eerste regionale aanspreekpunt voor de eerstelijnszorgverleners, gemeenten en regionale instanties, zorgverzekeraars en overheid wanneer het gaat om eerstelijnszorg en verbinding met de tweede lijn, zorg en welzijn en lokale overheid. Het gaat daarbij om alle niet-zorginhoudelijke informatie die voor uw werk van belang kan zijn.

ZONH helpt u bij educatie & communicatie door: