ZONH

Het Achterstandsfonds ondersteunt huisartsen
in achterstandswijken ook tijdens de COVID-19 crisis

Huisartsenondersteuning tijdens COVID-19 vanuit ASF

 • Financiële vergoeding
 • COVID-19 Toolkit

Het Achterstandsfonds (ASF) in Noord-Holland wil huisartsen in achterstandswijken in verband met COVID-19 ondersteunen en stelt hiervoor een extra financiële vergoeding en een digitale COVID-19 Toolkit beschikbaar. 

UPDATE: Het is per 8 oktober 2020 weer mogelijk om een aanvraag te doen voor een financiële vergoeding.

Financiële vergoeding

 • 1 uur consult
 • Tolkentelefoon
 • Overige

Patiënten in achterstandswijken vragen over het algemeen meer tijd en communicatievermogen van een huisarts dan reguliere patiënten. Huisartsen maken in deze tijd extra kosten. Het ASF wil hier graag in tegemoet komen door een directe vergoeding van het uur consult en de tolkentelefoon aan te bieden.  Deze vergoeding is beschikbaar naast eventuele reguliere projectaanvragen bij ASF.

Directe vergoeding van het uur consult.
Het diagnosticeren, verwijzen, informeren van een mogelijke COVID-19 patiënt kan veel tijd kosten. Vanuit het ASF kunnen wij hieraan bijdragen met behulp van het vergoeden van een uur gesprek. Deze bijdrage is beschikbaar naast eventuele reguliere projectaanvragen bij ASF.

Wat zijn hiervoor de spelregels?

 • De praktijk heeft patiënten in (een) achterstandswijk(en) in Noord-Holland.
 • Het uur gesprek wordt ingezet bij triëren, informeren en/of doorverwijzing van een potentiële corona patiënt.
 • Per patiënt mag eenmalig van deze vergoeding gebruik worden gemaakt.
 • De huisarts doet het gesprek met de patiënt, diens uur wordt vergoed. Het gesprek mag ook online plaatsvinden.
 • De huisarts mag iedereen bij het gesprek vragen die hij/zij wenselijk vindt.
 • Er wordt maximaal €80 excl. btw (€96,80 incl. btw) vergoed per gesprek van een uur. 
 • Er kan maximaal 20 uur worden gedeclareerd per huisarts en maximaal 50 uur per huisartsenpraktijk. De maximale vergoeding per praktijk is dus €4000 (excl. btw)
 • Het beschikbare budget voor deze vergoeding verschilt per gemeente en wordt bepaald op basis van het reguliere ASF budget per gemeente. 

Hoe werkt het? 
Stuur een mail naar achterstandsfonds@zonh.nl voor het direct aanvragen van een uur gesprek en geef hierbij in het kort aan:

 • Onderwerp: vergoeding uur consult
 • Naam en plaats huisartsenpraktijk
 • Schatting van aantal in te zetten uur consulten.
 • Beknopt de reden van aanvraag
 • Facturen kunnen achteraf worden ingediend

Directe vergoeding van de inzet van de tolkentelefoon.
Deze vergoeding is beschikbaar naast eventuele reguliere projectaanvragen bij ASF.  Wij vinden het belangrijk dat huisartsen in Noord-Holland gebruik kunnen maken van de tolkentelefoon voor patiënten die de Nederlandse taal niet (voldoende) machtig zijn. Dit is ook mogelijk voor beeldbellen! Bij de tolkentelefoon van Global Talk krijgt u binnen 1 minuut een tolk aan de lijn in de juiste taal. De tolkentelefoon is 24/7 bereikbaar via 088-2555222

Hoe werkt het? 

Stuur een mail naar achterstandsfonds@zonh.nl om het klantnummer van ASF bij de Tolkentelefoon op te vragen. Geef hierbij in het kort aan:

 • Onderwerp: Aanvraag tolkentelefoon
 • Naam en plaats huisartsenpraktijk

Wij sturen u vervolgens het klantnummer toe, die u noemt aan het begin van het telefoongesprek met de tolk. Op deze manier worden de gesprekken direct gefactureerd aan het ASF en hoeft u verder niets te regelen!

Aanvragen voor andere COVID-19 ondersteuning
Heeft u nog meer ideeën voor COVID-19 gerelateerde ASF aanvragen? Concrete projecten/ideeën voor vergoedingen die de werklast van de huisarts kunnen verlagen en een directe link hebben met COVID-19 kunnen vanaf nu ook direct via de mail worden aangevraagd. Denk bijvoorbeeld aan het vertalen van COVID-19 gerelateerde folders of de inzet van ondersteuning, overlegtijd of materialen die de communicatie of werkbaarheid verhogen. Deze bijdrage is beschikbaar naast eventuele reguliere projectaanvragen bij ASF.

Hoe werkt het?
Stuur een mail naar achterstandsfonds@zonh.nl voor het aanvragen van het project/ de vergoeding. Geef hierbij het volgende aan:

 • Onderwerp: overige COVID-19 gerelateerde ASF-aanvragen
 • Naam en plaats huisartsenpraktijk en inschatting van aantal patiënten vanuit achterstandswijk
 • Beschrijving van het project/gevraagde vergoeding
 • Korte onderbouwing waarom dit project/deze vergoeding in COVID-19 tijd nodig is
 • Het benodigde budget

De ASF-projectgroep van ZONH bespreekt uw aanvraag, de relevantie en neemt een beslissing voor goedkeuring.

COVID-19 Toolkit voor laaggeletterden/anderstaligen

 • COVID-19 materialen
 • Tools voor tijdens een consult

Om u te ondersteunen in uw contact met anderstaligen en/of laaggeletterden hebben wij een overzicht met relevante informatie rondom het corona virus gemaakt. Dit overzicht bestaat uit COVID-19 materialen en extra tools voor tijdens een consult in de corona periode. Indien er behoefte is aan geprinte folders: laat het ons weten, wij regelen het!

Nieuwste updates over COVID-19 voor laaggeletterden
Informatie over het Corona Vaccin & Testen 
Informatie over de avondklok & thuisblijven 
Algemene informatie over COVID-19 voor laaggeletterden
Informatie over (thuis)werken en school 

Bronnen: Pharos, Stichting Lezen en Schrijven, Studio van Laar, RijksoverheidMiddinSteffie en RIVM

COVID-19 hulplijnen in andere talen

WHO: Corona Health Alert via Whatsapp
De World Health Organisation (WHO) startte onlangs met een ‘health alert corona’. Via een gebruiksvriendelijke Whatsapp-tool kunnen mensen vragen stellen over COVID-19 in onder andere: Arabisch, Bengaals, Dari, Engels, Frans, Hausa (Afrikaans), Hindi, Italiaans, Lets, Portugees, Spaans, Swahili (Afrikaans), Somalisch, Tahil, Urdu (Pakistan).

Het Rode Kruis: COVID-19 hulplijn via Whatsapp
De Rode Kruis Hulplijn is nu ook bereikbaar voor mensen die geen Nederlands spreken. Hebben zij een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat ze in quarantaine of thuisisolatie zitten vanwege het coronavirus, dan kunnen ze terecht bij speciale WhatsApp-nummers. Ook kunnen naasten iemand opgeven die elders in het land woont, maar bij wie ze graag willen dat het Rode Kruis een oogje in het zeil houdt of boodschappen doet. De WhatsApp-Hulplijn voor anderstaligen is beschikbaar in het Marokkaans-Arabisch, Marokkaans-Berbers (Tamazight), Turks, Chinees (Mandarijn en Kantonees) en Portugees.

Helpdesk voor statushouders
De helpdesk richt zich op statushouders met vragen over hun gezondheid en de crisismaatregelen. De Corona Helpdesk Statushouders is op werkdagen van 14.00 tot 16.00 uur te bereiken op 085-5808800 en ze hebben een facebook pagina: CAS Help Desk

De COVID-19 self-check (beschikbaar in het Nederlands enEngels)
De COVID-19 zelf-check Saltro is nu beschikbaar en positief geëvalueerd door NeLL en Leiden University Medical Center.


COVID-19 informatie per taal (alfabetisch)

Arabisch
Persconferentie & informatie corona vaccin 

NIEUW! Persconferentie 23 februari vertaald – Arabisch-Syrisch (Global Talk)
NIEUW! Persconferentie 23 februari vertaald – Marokkaans-Arabisch (Global Talk)
NIEUW! Informatie over het corona vaccin (Pharos) 
Informatiekaart COVID-19 Arabisch 26 jan (Pharos)

Overige informatie 
Afspraak maken voor een corona test in het Arabisch 
Corona stopt bij jou – Arabisch (GGD)
Folder: Hoe gebruik ik een niet-medisch mondkapje – Arabisch (Rijksoverheid)
Poster Gebruik van mondkapjes – Arabisch (Rijksoverheid)
Poster Hoe gebruik ik een mondkapje – Arabisch (Rijksoverheid)
Poster COVID-19 preventie Arabisch (Pharos) 
Poster Stop COVID-19 Arabisch (Rijksoverheid)
Facebookpagina Syriërs Gezond
Gezondheidsinformatie (Gezond in Nederland)

Berber
NIEUW! Persconferentie 23 februari vertaald – Berber (Global Talk)

Chinees
NIEUW! Informatie over het corona vaccin (Pharos)
Informatiekaart COVID-19 Chinees vereenvoudigd 26 januari (Pharos)
Formulier Eigen Verklaring avondklok (Rijksoverheid) 
Poster Gebruik van mondkapjes – Chinees (Rijksoverheid)
Poster COVID-19 adviezen Chinees (Pharos)

Engels
Persconferentie & informatie corona vaccin 
NIEUW! Persconferentie 23 februari vertaald – Engels (Global Talk)
NIEUW! Informatie over het corona vaccin (Pharos)
Informatiekaart COVID-19 Engels 26 jan (Pharos)

Overige informatie 
Formulier Eigen Verklaring avondklok (Rijksoverheid
Afspraak maken voor een coronatest in het Engels (Rijksoverheid) 
Corona stopt bij jou – Engels (GGD)                                                                                                                                                                                                                Folder: Hoe gebruik ik een niet-medisch mondkapje – Engels (Rijksoverheid)
Poster COVID-19 preventie Engels (Pharos)
Poster Stop verspreiding COVID-19 Engels (Rijksoverheid)
Afspraak maken voor een coronatest in het Engels

Farsi (Iran)
NIEUW! Persconferentie 23 februari vertaald – Farsi (Global Talk) 
NIEUW! Informatie over het corona vaccin (Pharos)
Informatiekaart COVID-19 Farsi 26 jan (Pharos)
Folder: Hoe gebruik ik een niet-medisch mondkapje – Farsi (Rijksoverheid)
Facebookpagina Farsi Gezond

Papiaments (Nederlandse Antillen)
NIEUW! Informatie over het corona vaccin (Pharos)
Informatiekaart COVID-19 Papiaments 26 jan (Pharos) 

Papiamento
Afspraak maken voor een coronatest – Papiamento (Rijksoverheid) 
Formulier Eigen Verklaring avondklok Papiamento (Rijksoverheid)
Poster Gebruik van mondkapjes – Papiamento (Rijksoverheid) 
Poster Hoe gebruik ik een mondkapje – Papiamento (Rijksoverheid)
Poster stop verspreiding COVID-19 Papiamento (Rijksoverheid) 
Papiamentu
Afspraak maken voor een coronatest- Papiamentu (Rijksoverheid)
Formulier Eigen Verklaring avondklok Papiamentu (Rijksoverheid)
Poster Gebruik van mondkapjes – Papiamentu (Rijksoverheid)
Poster Hoe gebruik ik een mondkapje – Papiamentu (Rijksoverheid)

Tigrinya (Eritrea)
NIEUW! Persconferentie 23 februari vertaald – Tigrinya (Global Talk)
NIEUW! Informatie over het corona vaccin (Pharos)
Informatiekaart COVID-19 Tigrinya 26 jan (Pharos)
Folder: Hoe gebruik ik een niet-medisch mondkapje – Tigrinya (Rijksoverheid)
Poster COVID-19 preventie Tigrinya (Pharos)
Facebookpagina Eritreeërs Gezond
Eritrese jongeren over informatie COVID-19 (COA)
Gezondheidsinformatie (Gezond in Nederland)

Turks
NIEUW! Persconferentie 23 februari vertaald – Turks (Global Talk)
NIEUW! Informatie over het corona vaccin (Pharos) 
Afspraak maken voor een coronatest in het Turks (Rijksoverheid)
Formulier Eigen Verklaring avondklok Turks (Rijksoverheid)
Informatiekaart COVID-19 26 januari Turks (Pharos)
Corona stopt bij jou – Turks (GGD)
Folder: Hoe gebruik ik een niet-medisch mondkapje – Turks (Rijksoverheid)
Poster COVID-19 preventie Turks (Pharos)
Poster Stop Verspreiding COVID-19 Turks (Rijksoverheid)

Bronnen: Gezond Nederland, Gezond Amsterdam, Pharos, Rijksoverheid, Rode Kruis, Thuisarts.nl en TVCN.

Voor de meeste laaggeletterde en anderstalige patiënten geldt in ‘normale’ omstandigheden dat ze vaker op het spreekuur komen dan het gemiddelde. In deze tijd van COVID-19 is het streven om zo veel mogelijk consulten op afstand te laten plaatsvinden.  Voor een normaal consult en een consult op afstand zijn hiervoor verschillende mogelijkheden:

Bronnen: ARQ Nationaal Psychotrauma CentrumBegrijp je lichaam, LHV Twente, Parnassia Groep en Pharos.