Werkbijeenkomst Palliatieve Zorg

05-07-2017

Om de palliatieve zorg in Nederland te verbeteren, heeft het ministerie van VWS het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) geïnitieerd. Dit programma wordt gevormd door het ZonMw-programma ‘Palliantie, meer dan zorg’, de activiteiten van de regionale samenwerkingsverbanden (consortia) en aanvullend nationaal beleid.

Om de verschillende activiteiten op elkaar af te stemmen en de resultaten van het programma te volgen, heeft het ministerie van VWS een brede stuurgroep ingesteld.

Bureau HHM ondersteunt deze stuurgroep door het verzamelen en analyseren van beleidsrelevante informatie zodat de voortgang van de doelstellingen goed kan worden gevolgd. Met deze informatie kan de stuurgroep vaststellen of de activiteiten binnen het NPPZ leiden tot concrete verbeteringen op de geformuleerde doelstellingen. In opdracht van deze stuurgroep organiseert HHM nu werkbijeenkomsten.

Op 5 juli van,16.00 - 19.00 uur vindt de eerste werkbijeenkomst plaats. Locatie is Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8-10 in Alkmaar. U kunt zich hier aanmelden.

Meer informatie vindt u in het Voorstel voor prioritering binnen Nationaal Programma Palliatieve Zorg van Bureau HHM.

Deel via e-mail Print de pagina
terug naar het overzicht